info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Alūksnē pabeigta industriālās teritorijas izbūve

Noslēgušies būvniecības darbi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta “Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība 1. kārta” ietvaros, kuru laikā Rūpniecības ielā 1A tika izbūvēta industriālā teritorija ar uzņēmējdarbībai piemērotu ēku, kā arī veikta Rūpniecības un Ganību ielu pārbūve.

Ekspluatācijā nodota jaunuzceltā industriālā teritorija ar uzņēmējdarbībai piemērotu ēku Rūpniecības ielā 1A, Alūksnē, kuru turpmākai izmantošanai uzņēmējiem plānots nodot rīkojot izsoli. Ēkas kopējā platība ir 991,6 m2. Ēka sastāv no ražošanas un noliktavas telpas 876,5 m2 platībā, kā arī biroja un tehniskajām telpām 115,1 m2 platībā.  

Alūksnes novada pašvaldība projektu īstenoja Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 2,37 miljonus eiro, tajā skaitā ERAF finansējums – 1,83 miljoni eiro.

Sagatavoja: Druvis MUCENIEKS,

Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciālists

Tālruņi: 64381503; 26456644

druvis.mucenieks@aluksne.lv 

www.aluksne.lv