info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Aicina pieteikt vietas Lielajai talkai un rosina Zaļajam referendumam

Šī mēneša pēdējā sestdienā – 28. aprīlī no pulksten 9.00 līdz 15.00 visā Latvijā notiks Lielā Talka, kuras sauklis ir “Mainām Latviju! Maināmies paši!”. Līdz 20. aprīlim ir iespējams reģistrēt talkas vietas www.talkas.lv.

Talkas vietu ikviena iestāde, uzņēmums, organizācija, brīvprātīgie entuziasti var pieteikt iepriekš norādītajā Lielās talkas mājaslapā, taču pirms to darīt, attiecīgā vieta jāsaskaņo ar talkas koordinatoru savā novadā. Alūksnes novadā tā ir pašvaldības ainavu arhitekte Madara Sildega, tālrunis 22028275, e-pasts: madara.sildega@aluksne.lv. Piesakot talkas vietu, vajadzēs norādīt atbildīgo personu par talkas organizēšanu, kam būs iespējams saņem maisus un vienoties par savākto atkritumu izvešanu. Katrai www.talkas.lv reģistrētajai talkai var pievienoties ikviens interesents.

Līdztekus Lielās Talkas vietu reģistrācijai www.talkas.lv sadaļā “Kartes – Piesārņoto vietu karte” ir iespējams reģistrēt arī nesakoptās, piesārņotās, piegružotās teritorijas, lai talkas dienā šajās teritorijās organizētu sakopšanas darbus.

Turklāt ikviens var pielikt roku arī pie tā, lai augstākajā mūsu valsts normatīvajā dokumentā – Latvijas Republikas Satversmē nostiprinātu, ka Latvija ir zaļa valsts, papildinot tās 1. punktu šādā redakcijā: “Latvija ir neatkarīga demokrātiska, ZAĻA republika.”. Zaļais referendums šobrīd ir balsojums interneta vietnē www.parzalulatviju.lv, kuram noslēdzoties, sekos arī attiecīgas likumdošanas iniciatīvas. Lai gan Zaļais referendums notiek Latvijai politiski nozīmīgā laikā, tomēr tā rīkotāji apliecina, ka šī ir pilnībā pilsoniska iniciatīva un nekādā veidā nav politisks projekts.

– Mūsu valstij būtu skaidri iezīmēta prioritāte un nākotnes uzdevumi, kuriem sekotu jauna – zaļā ekonomika, pārmaiņas lauksaimniecībā, nopietni ieguldījumi zinātnē un tehnoloģijās, veselības tūrisms, jauna uzņēmējdarbība, tās atbalsta programmas, kas dotu iespēju atgriezties tiem, kuri ir aizbraukuši, viss, kas saistīts ar ekoloģiju un jaunajām tehnoloģijām, zaļo ekonomiku – tas viss varētu mainīt mūsu tautsaimniecību, – par šādu Satversmes papildināšanu saka Lielās Talkas organizatore Vita Jaunzeme.

Sagatavoja: Evita APLOKA,

Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālruņi: 64381502; 26646749

evita.aploka@aluksne.lv

www.aluksne.lv