info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti
Smart Urban Futures

18. decembrī RACA rīko lekciju par ERA-NET Co – fund Smart Urban Futures projektu konkursu

2015. gada 18. decembrī plkst. 12.00 RACA telpās norisināsies lekcija par ERA-NET Co-fund Smart Urban Futures (ENSUF), kas ir projektu konkurss Eiropas Kopējās programmēšanas iniciatīvā Urban Europe, kur, izmantojot pētnieku idejas, paredzēts iegūt inovatīvus un radošus risinājumus ilgtspējīgas pilsētvides veidošanai Eiropā.  

Projektu konkursa tēmas ir sekojošas:

(1) Koncepcijas un stratēģijas viedai pilsētvides pārveidei, izaugsmei un sarukšanai.
(2) Jauni dinamiski principi publisko pakalpojumu pieejamībai.
(3) Iekļaujoša, aktīva un pieejama pilsētvide.
ENSUF koordinators ir Nīderlandes Pētniecības Organizācija (Netherlands Organisation for Scientific Research – NWO). Latviju projektā pārstāv Valsts izglītības attīstības aģentūra.

ENSUF koordinators ir Nīderlandes Pētniecības Organizācija (Netherlands Organisation for Scientific Research – NWO). Latviju projektā pārstāv Valsts izglītības attīstības aģentūra.

ENSUF projektu konkursu paredzēts izsludināt 2015. gada decembra vidū. Projekti saņems Eiropas Komisijas programmas Apvārsnis 2020 līdzfinansējumu.
 
Projektu pieteikumu iesniegšana ir paredzēta divās kārtās.
 
 
Lektors – atbidīgais kontaktpunkta pārstāvis: Tālis Laizāns.