info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

RACA vienojas par ciešu sadarbību ar iekšlietu struktūrām

RACA biedri otrdien, 3. septembrī tikās ar iekšlietu ministru Sandri Ģirģenu, Iekšlietu ministrijas valsts sekretāru Dimitriju Trofimovu, kā arī Valsts policijas vadību, lai pārrunātu savstarpējo sadarbību starp pašvaldībām un iekšlietu struktūrām, jo īpaši gaidāmās administratīvi teritoriālās reformas un Valsts policijas organizatoriskās struktūras reformas kontekstā.

Iekšlietu ministrs uzsvēra, ka RACA ir  iekšlietu nozares stratēģisks sociālais partneris, kā arī to, ka gan ministrija, gan pašvaldības ir ieinteresētas, lai Valsts policija un citi iekšlietu dienesti strādātu efektīvi. Lai to panāktu, pašvaldībām un ministrijai kopīgi jāstrādā pie valsts drošības infrastruktūras uzlabošanas, kā arī pie Valsts policijas darba organizācijas un  struktūras pilnveidošanas. Jau šobrīd Iekšlietu ministrija sagatavojusi grozījumus likumā “Par pašvaldībām”, kas paredz pašvaldībām tiesības sniegt finansiālu atbalstu iekšlietu dienestiem, lai uzlabotu dienestu funkciju izpildi attiecīgajā administratīvajā teritorijā.

Iekšlietu ministrs norādīja arī uz nepieciešamību ieviest  modernās tehnoloģijas, kas daudz operatīvāk ļautu atklāt noziegumus, piemēram, videonovērošanas kameru tīklu un seju atpazīšanas programmatūru. Šāda kameru tīkla izveidē būtisku atbalstu var sniegt arī pašvaldības. 

Valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis un Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes priekšnieka vietnieks Normunds Grūbis ar pašvaldību vadītājiem pārrunāja Valsts policijas darba organizācijas un struktūras pilnveidošanas jautājumus, jo īpaši teritoriālā aspektā.

RACA valdes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis sanāksmes beigās uzsvēra: “Ar gandarījumu jāatzīst, ka RACA pašvaldību, iekšlietu ministra un Valsts policijas vadības redzējums par policijas uzdevumiem reģionos lielā mērā sakrīt. Galvenais ir nodrošināt pietiekamu policijas darbinieku klātesamību, radot iedzīvotājiem drošības sajūtu un preventīvi novēršot likumpārkāpumus. Ir pozitīvi vērtējama ministra iniciatīva likvidēt likumdošanas barjeras, kas šobrīd traucē pilnvērtīgu sadarbību starp pašvaldībām, pašvaldību policiju un Valsts policiju, tajā skaitā aizliegumu pašvaldībām jebkādā veidā palīdzēt vietējo Valsts policijas darbinieku vai infrastruktūras finansēšanā. Tāpat svarīgs ir ministra atbalsts idejai par policijas palīgu institūcijas ieviešanu, kas ļautu novadu iedzīvotājiem iesaistīties drošības situācijas uzlabošanā savā apkārtnē.

V. Krauklis atzina, ka no RACA viedokļa būtiski ir saskaņot gaidāmo administratīvi teritoriālo reformu ar iecerēto Valsts policijas organizatoriskās struktūras reformu, kas šobrīd vēl ir plānošanas stadijā. Tādēļ RACA pašvaldības ar iekšlietu ministru un Valsts policijas vadību vienojās par informācijas apmaiņu, līdzko būs gatavs pirmais policijas reformas uzmetums, lai RACA pašvaldības tajā varētu piedāvāt savus priekšlikumus.