info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Palsmane aicina Smiltenes novada desmitgadi svinēt ar satikšanos dejā

Smiltenes novada desmitgadi turpināsim svinēt ar satikšanos dejā. Ikvienu, kurš vēlas izkustēties vai piedalīties deju meistarklasēs, 3.augustā aicinām doties uz Palsmani, kur svētkus svinēsim ar moto “Vieta, kur dejot”.

Smiltenes novadā vienmēr ir valdījis dejotprieks. To apliecina lielais tautisko deju kolektīvu skaits ar senām tradīcijām. Šodien novadā aktīvi darbojas vairāk kā 10 tautisko deju kolektīvi, vairākas mūsdienu deju grupas, senioru Eiropas deju kolektīvi, kā arī līnijdeju kolektīvi. Smiltenes novads var lepoties ar radošiem un talantīgiem dejotājiem, kuri uztur deju tradīciju nodošanu no paaudzes paaudzē, godā latviešu tautas deju, dziesmu un tautas tērpu kultūru. Palsmane par vietu, kur dejot, nav izvēlēta nejauši. Palsmane var lepoties ar tautas deju kolektīvu “Cīrulis”, kurš savu darbību uzsācis pirms vairāk kā 20 gadiem. Dejo savam un skatītāju priekam  novadā, lielajos deju svētkos Rīgā un iepazīstina ar Smiltenes novadu, latviešu deju skatītājus citās valstīs. Pabijis kopā ar tautiešiem no visas pasaules XV Latviešu dziesmu un deju svētkos Toronto, Kanādā.  Pagastā darbojas arī līnijdeju kolektīvs “Let’s dance” un senioru deju kopa.  Vairākus gadus Palsmanē notiek deju nometne “ Danči zaļā pļavā“ ar mērķi satikties radošā gaisotnē, apgūt un iepazīt dažādu deju pasniedzēju meistarklases un veidot kopēju gala koncertu, lai iepriecinātu mūsu skatītājus.

Atzīmējot Smiltenes novada 10 gadu jubileju, sestdien, 3.augustā, pulksten 11.00 svētkus Palsmanē sāksim ar  rīta cēlienu un ķermeņa atmodināšanu sportiskās aktivitātēs – Diska golfa sacensības ģimenēm Diska golfa laukumā pie Palsmanes internātpamatskolas. Diska golfu var spēlēt jebkurā vecumā un tas ir lielisks veids aktīvai ģimeņu atpūtai svaigā gaisā. Komandas minimālais sastāvs- trīs dalībnieki (sieviete, vīrietis un bērni līdz 16 gadu vecumam, vecākus bērnus par 16 projām neraidīs). Reģistrēšanās sacensībām jau no plkst. 10.30.

No pulksten 14:00 līdz pulksten 18:00 Palsmanes baznīcā būs apskatāma zīmējumu izstāde „Jāzepa Vītola mūzika krāsu pasaulē”, bet svētku vakaru pulksten 17.00 iesāksim ar Palsmanes un Palsmanes muižas pils iepazīšanu, kas celta 1880. gadā klasicisma stilā. Interesentus aicinām satikties pie Palsmanes kultūras nama. Plkst.16.30 tiks nodrošināts transports no Smiltenes pilsētas, iepriekš piesakoties pa tālr.29161914.

Pulksten 18.00 turpināsim svinēt svētkus ar satikšanos dejā – pie Palsmanes kultūras nama ikviens aicināts vērot Smiltenes novada līnijdeju grupu priekšnesumus, kā arī piedalīties deju meistarklasēs. Pulksten 19.00 Palsmanes kultūras namā viesosies sporta deju dejotāji no Jūrmalas, būs iespēja vērot dejas burvību, mūziku un grāciju.

Pulksten 20.00 visi kopā ir aicināti izlocīt kājas latvju danču rakstos “Lec tiem citiem līdzi”, kurus vadīs folkloras kopas “Rudzupuķes” vadītāja Līga Krūmiņa-Krīgere. Svētkus noslēgsim ar zaļumballi Palsmanes brīvdabas skatuvē ar grupu “Propellers”.

Uz tikšanos Palsmanē –  vietā, kur dejot!

Smiltenes novadam 10

2019.gada 1.jūlijā apritēja 10 gadi kopš Smiltenes novada izveidošanas, kas tika izveidots apvienojot Smiltenes pilsētu un 8 apkārtējos pagastus. Esam lepni par paveikto un sasniegto šajos 10 gados un sakām paldies ikvienam par ieguldījumu novada attīstībā un tā vārda popularizēšanā Latvijā un pasaulē.

Šo gadu laikā katru gadu tikāmies kādā no novada pagastiem, lai svinētu Smiltenes novada svētkus un iepazītu viens otru, palepotos ar to, ko katrs savam novadam varam dot. Atzīmējot 10 gadus kopš Smiltenes novada izveidošanas, aicinām visiem atkal kopā satikties, šoreiz ne tikai lepojoties ar katra veikumu, bet izceļot mūsu kopīgās vērtības. Smiltenes novada 10 gadu jubileju svinam no 21.jūnija līdz 10.augustam īpašos svētku pasākumos gan pilsētā, gan pagastos! Aicinām ikvienu novadnieku un viesi satikties vietās, kur dzimst latviskums, skan dziesma, rīb deja un mīt miers, kur varam zaļot, prātot, mīlēt un kopā satikties. Tā būs atkal iespēja ikvienam novadniekam un viesim apceļot Smiltenes novadu, iepazīt, kas pagastā paveikts, kā arī tikties ar aktīvākajiem un darbīgajiem novada iedzīvotājiem, kuri ir novada galvenā vērtība.

Smiltenes novads- vieta, kur augt!

Pasākuma organizators var izdarīt foto un video uzņēmumus pasākuma norises vietā vai tuvākajā apkārtnē (tostarp pie ieejas). Ja Jūs ierodaties pasākuma vietā, Jūs apzināties, ka Jūsu attēls var tikt uzņemts un apstrādāts turpmākajiem publicitātes mērķiem. Organizators ir publiska institūcija, kurai ir pienākums informēt sabiedrību par publisku līdzekļu finansētām aktivitātēm. Organizators neapstrādās Jūsu personas datus, ja Jūs neatradīsieties pasākuma tuvumā.

Informāciju sagatavoja,
Marita Mūze
Sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: prese@smiltene.lv;

Mob.tel. 29613117

www.smiltene.lv ked0 Followed