info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Valkas novada dome kopā ar uzņēmējiem aicinās valdību mainīt noteikumus par nomas maksām uzņēmējiem

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju Covid-19 pandēmijas dēļ, uzņēmējdarbības nozare piedzīvojusi būtisku kritumu savos ieņēmumos, kas sarežģī algu izmaksu darbiniekiem un rēķinu apmaksu.

Šī iemesla dēļ, Valkas novada dome bija saņēmusi vairākus iesniegumus no pašvaldībā esošajiem uzņēmējiem ar lūgumu atvieglot vai nepiemērot telpu nomas maksu par marta un aprīļa mēnešiem.

2. aprīlī tika izdoti Ministru kabineta noteikumi Nr. 180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”, kuros noteikta stingra kārtība un kritēriji, kādos gadījumos pašvaldībām ļauts atbrīvot uzņēmējus no pašvaldības telpu nomas maksām.

Diemžēl, ievērojot spēkā esošos MK noteikumus, Valkas novada pašvaldībai nācās atteikt gandrīz visiem uzņēmējiem, kas bija vērsušies domē ar iesniegumiem, jo tikai viens no tiem atbilda visiem valdības uzstādītajiem kritērijiem.

“Mēs ļoti labi saprotam šo sarežģīto situāciju un Valkas novada dome vēlas, lai visas šīs uzņēmējdarbības formas turpinātu strādāt arī pēc krīzes. Tajā pašā laikā, pašvaldībai ir jāievēro valdības pieņemtie normatīvie akti, un jo īpašie tie, kas pieņemti tieši krīzes laikā,” komentē Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.

“Esam izveidojuši speciālu komisiju, kas lemj tieši par šiem jautājumiem. Ir notikušas jau divas komisijas sēdēs, kurās spriedām par to, kā mēs varētu palīdzēt uzņēmējiem, bet, diemžēl, secinājām, ka valsts nav iedevusi mums nekādus instrumentus, kā to varētu izdarīt.”

Lai atrisinātu šo situāciju, Valkas novada dome kopīgi ar Valkas uzņēmējiem vērsīsies valdībā ar lūgumu papildināt spēkā esošos MK noteikumus, kas ļautu Valkas pašvaldībai atbalstīt novadā esošos uzņēmējus.

Informāciju sagatavoja:

Ivo Leitis

Sabiedrisko attiecību speciālists

Valkas novada dome

Tālr.:64707486

Mob.tālr. 26444002

www.valka.lv

www.facebook.com/Valkasnovads