info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Uzsāk būvdarbus ģimnāzijas jaunāko klašu korpusā Alūksnē

Alūksnē uzsākti būvdarbi Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 7.-9. klašu korpusā Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”, lai uzlabotu infrastruktūru un skolēniem nodrošinātu mūsdienīgu, ergonomisku un funkcionālu mācību vidi.

Projektā paredzēts pārbūvēt mācību korpusa iekštelpas un centrālo ieejas mezglu, nodrošināt vides pieejamību, mainīt iekšējos inženiertīklus – apkures sistēmu, ventilāciju, elektroapgādi u. c. tīklus, daļēji nomainīt jumta segumu, kā arī pārbūvēt ārējos inženiertīklus – ūdensvadu, siltumtrasi, zemējuma kontūru. Pēc būvdarbu veikšanas mācību telpas iegūs arī jaunas, ergonomiskas mēbeles – skolēnu solus un galdus, katra klase būs aprīkota ar mūsdienīgām informācijas un komunikāciju tehnoloģijām, būs papildināts ģimnāzijas kā reģionālā metodiskā centra aprīkojums.

Saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem, būvdarbus ģimnāzijas jaunāko klašu korpusā veiks SIA “BAZALTS”. Iepirkumam par būvdarbu veikšanu piedāvājumus bija iesnieguši pieci pretendenti. Divi no pieteikumiem bija neatbilstoši, savukārt divi citi – dārgāki par SIA “BAZALTS” piedāvājumu. Būvnieks darbus veiks pēc personu apvienības SIA “REM PRO” un SIA “SESTAIS STILS” izstrādātā būvprojekta, objekta būvuzraudzību nodrošinās SIA “BŪVUZRAUGI LV”. Līguma izpildes termiņš paredzēts 15 mēneši no līguma noslēgšanas 20. novembrī. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Santa Supe.

– Būvniecība notiks pēc izstrādātā tehniskā projekta. Ja darbu veikšanas laikā objektā konstatēs atkāpes no tehniskā projekta, tiks sagatavots akts par konstatēto un pieņemts lēmums par tālāko darbību. Janvāra sākumā notikušajā būvsapulcē ar projekta īstenošanā iesaistītajām pusēm pārrunājām ar darbu sākšanu saistītos aktuālos jautājumus, vērsām būvfirmas uzmanību uz līgumā paredzēto darbu veikšanas termiņu, skolēnu drošības un videonovērošanas nodrošināšanu būvobjektā. Būvniecību sāk ar santehnisko tīklu, sienu, starpsienu, durvju, griestu un grīdu demontāžu, – norāda pašvaldības izpilddirektore Janīna Čugunova.

Būvdarbu laikā visām ģimnāzijas klasēm mācību procesu organizē skolas vecajā korpusā, sporta nodarbības notiks sporta zālē, savukārt ēdināšana mācību gada laikā notiks esošajās ēdnīcas telpās. Skolas vadība ir veikusi skolēnu un viņu vecāku informēšanu gan e-klasē, gan klātienē skolas stundā par būvdarbiem un ar to saistītajiem ierobežojumiem un drošības nosacījumiem, kas skolēniem jāievēro.

Minētā projekta laikā jau ir uzlabotas Alūksnes novada vidusskolas mācību korpusa un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internāta telpas.

Sagatavoja: Evita APLOKA,

Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālruņi: 64381502; 26646749

evita.aploka@aluksne.lv

www.aluksne.lv