info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Uzlabos mācību vidi Alūksnes novada vidusskolā

Alūksnes novada vidusskolā sākušies būvdarbi, kas notiek saskaņā ar Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projektā “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” plānoto.

Būvdarbus saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem objektā veic pilnsabiedrība “A.A.& Būvkompānijas” pēc SIA “BM-projekts” izstrādātā būvprojekta, būvuzraudzību nodrošina SIA “Sistēmeksperts”. Līguma summa ir 458430 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa. Plānots, ka darbi ritēs deviņus mēnešus.

Projekta rezultātā skolā izveidos ergonomisku mācību vidi, iegādāsies ergonomisku aprīkojumu telpām, ieviesīs jaunu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu, uzlabos sporta infrastruktūru. Būvdarbu laikā ēkā daļēji mainīs durvis, grīdas pamatkārtu un segumu, pārbūvēs esošo elektroapgādes, ventilācijas, siltumapgādes sistēmu, izbūvēs iekšējās ugunsdzēsības sistēmu, pārbūvēs vājstrāvas tīklu, ūdensvada ievadu, ierīkos ārējo ugunsdzēsības hidrantu, kā arī veiks kosmētisko remontu telpās, kur tas nav bijis (četrās klašu telpās ar palīgtelpām, gaiteņos, sporta un aktu zālē, kāpņu telpās).

Šobrīd būvdarbi uzsākti tikai sporta zālē un vienā mācību telpā 2. stāvā, ņemot vērā to, ka skolā vēl turpinās mācību process. Telpās veiktas nepieciešamās demontāžas un tās tiek gatavotas atjaunošanai. Pēc mācību gada beigām būvniecība turpināsies pārējā skolas daļā, kur tā plānota.

Pirmajā projekta būvsapulcē būvuzraugs Āre Pilds īpaši uzsvēra visus nosacījumus, kas jāievēro darbu veikšanas laikā mācību periodā, kā arī aicināja būvnieku tos darbus, kas varētu vairāk traucēt mācību darbam, veikt pēcpusdienās. Alūksnes novada vidusskolas direktore Ilze Līviņa savukārt norādīja, ka gan skolēni, gan viņu vecāki ir informēti par mācību laikā skolas ēkā veicamajiem darbiem.

Īstenojot iepriekš minēto projektu, Alūksnes novada pašvaldība modernizēs arī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 7.-9. klašu korpusa ēku, kam šobrīd vēl top būvprojekts. Mācību korpusā atjaunos visas mācību telpas, gaiteņus, sanitāros mezglus, kāpņu telpas, palīgtelpas, arī inženiertīklus, pārplānos atsevišķas telpas un veiks to pārbūvi, kā arī ēkai nodrošinās vides pieejamību personām ar kustību traucējumiem. Tur plānots veikt funkcionālus uzlabojumus vides pieejamības nodrošināšanai un atsevišķu koplietošanas telpu atjaunošanu, kā arī inženierkomunikāciju (ventilācija un iekšējais elektrotīkls) atjaunošanu internāta ēkā.

Sagatavoja: Evita APLOKA,

Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālruņi: 64381502; 26646749

evita.aploka@aluksne.lv

www.aluksne.lv