info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Šogad pasniegs 16 Smiltenes novada domes apbalvojumus

Trešdien, 25.oktobrī, Smiltenes novada domes sēdē deputāti lēma par Smiltenes novada domes apbalvojumu piešķiršanu novada iedzīvotāju, uzņēmumu un iestāžu izvirzītajiem kandidātiem. Šogad Latvijas proklamēšanas 99. gadadienai veltītajā pasākumā tiks pasniegti 16 pašvaldības apbalvojumi.

 Šogad Smiltenes novada domes apbalvojumus:

 – augstāko pašvaldības apbalvojumu „Smiltenes novada Goda cilvēks” pasniegs Kleperu ģimenei, ZS “Lejas Kleperi”, Launkalnes pagasts, saimniekiem,  kuri rūpējas par latvisko tradīciju saglabāšanu, popularizēšanu, kā arī ilgtspējīgas un videi draudzīgu meža apsaimniekošanu un sabiedrības  izglītošanu.

– apbalvojumu  “Gada balva Izglītībā”  pasniegs Smiltenes vidusskolas fizikas, programmēšanas pamatu un informātikas skolotājam Andrejam Miķim; 

– apbalvojumu “Gada balva Kultūrā” pasniegs šuvējai Annai Priedītei un koktēlniekam Guntim Priedītem;

– apbalvojumu “Gada balva Tautsaimniecībā”  pasniegs Smiltenes tehnikumam;

– apbalvojumu Gada balva Tūrismā” – maizes muzeja “Kukaburra” saimniekam Jānim Krieķim.

– apbalvojumu “Gada balva Sabiedriskajā darbībā”  pasniegs Aurikai Zīverei par brīvprātīgu iesaistīšanos un atbalstu nometņu organizēšanā Ukrainas kara darbībā cietušajiem bērniem, kā arī aktīvu jauniešu lietu koordinēšanu Smiltenes novadā, vadot Smiltenes novada jauniešu domi.

Goda rakstus, kurus piešķir par nopelniem un ieguldījumu tautsaimniecībā, veselības aizsardzībā, kultūrā, izglītībā, zinātnē, sociālajā aprūpē, uzņēmējdarbībā, sportā un sabiedriskajā darbā, šogad pasniegs:

– Genovefai Loginai, Smiltenes tehnikuma galvenajai grāmatvedei;

– ģimenes ārstei Lilitai Ezeriņai;

– Palsmanes pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvam;

– SIA “Vidzemīte” zootehniķei Ilgai Gribulei;

– Palsmanes pagasta ģimenes ārstes prakses medmāsai  Indrai Antēnai;

– Launkalnes feldšerpunkta ārsta palīdzei Jeļenai Apsei;

– palsmaniešiem Guntai Paeglei un Valdim Paeglim, kuri, pateicoties viņu entuziasmam, vairāk kā 20 gadu garumā organizē galda spēļu turnīrus Palsmanes pagastā.  

– ilggadējai Grundzāles pagasta pārvaldes sekretārei Iritai Pakalnei. 

Pateicības rakstus, kurus piešķir par godprātīgu darbu, aktīvu dalību pašvaldības rīkotajos pasākumos, par ieguldījumu izglītībā, kultūrā, tautsaimniecībā, sabiedriskajā darbā un par sadarbību ar Smiltenes novada domi, šogad pasniegs:

– Palsmanes bērnu, jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīva vadītajai Aijai Zeibotei;

– SIA “Smiltenes NKUP” elektriķim Andrejam Lejam.

 

Smiltenes novada domes apbalvojumu pasniegšana notiks 18.novembrī plkst. 16.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centrā, Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā.  Aicinām uz svinīgo pasākumu, lai kopā godinātu mūsu novada cilvēkus! Informācija par pasākumu vēl sekos.

 

Informācijai:
Apbalvojums “Smiltenes novada Goda cilvēks” – tiek pasniegts par sevišķiem nopelniem Smiltenes novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā un citā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība.
 
„Gada balva Izglītībā”  – par sasniegumiem pedagoģiskajā darbā, izciliem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, par novada vārda popularizēšanu valstī, pasaulē.
“ Gada balva Kultūrā” – par aktīvu radošu darbību, par ieguldījumu novada popularizēšanā valstī un pasaulē;
“Gada balva Sportā” – par izciliem sasniegumiem un novada vārda popularizēšanu pasaulē.
“Gada balva Tautsaimniecībā”  – par ieguldījumu novada iedzīvotāju labklājības nodrošināšanā, novada uzņēmumu un infrastruktūras attīstībā.
“Gada balva Veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē”  – par ieguldīto darbu novada iedzīvotāju sociālās labklājības nodrošināšanā un veselības aprūpē.
“ Gada balva Sabiedriskajā darbībā”  – par aktīvu sabiedrisko darbību un ieguldījumu novada vārda popularizēšanā valstī un pasaulē.
“ Gada balva Tūrismā”  – par aktīvu radošu darbību, par ieguldījumu novada popularizēšanā valstī un pasaulē.

 

Informāciju sagatavoja,
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: prese@smiltene.lv; marita.muze@smiltene.lv 

Mob.tel. 28334474

www.smiltene.lv