info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Smiltenes novada dome sveic 2017. gadā jaundibināto uzņēmumu īpašniekus

Piektdien, 20.aprīlī, Smiltenes pilsētas Kultūras centrā Smiltenes novada pašvaldība pirmo reizi organizēja pasākumu jaunajiem uzņēmējiem “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā”. Pasākuma laikā tika aizsākta jauna pašvaldības tradīcija –  jauno uzņēmēju, kas savu uzņēmējdarbību ir reģistrējuši iepriekšējā gada laikā Smiltenes novadā, godināšana.

Pasākuma mērķis ir stiprināt pašvaldības sadarbību ar novada jaunajiem uzņēmējiem, informējot viņus par pieejamo atbalstu, iespējām, kā arī iedvesmot veiksmīgai uzņēmējdarbībai.

Smiltenes novads ir viens no ekonomiski aktīvākajiem un straujāk augošajiem novadiem Latvijā, kā galvenos iemeslus tam var minēt uzņēmējdarbības attīstību un intensīvo Eiropas Savienības fondu apguvi. Pašvaldībai ir ļoti būtiski nostiprināt savas pozīcijas un turpināt izaugsmi, tāpēc ir svarīgi sniegt atbalstu, lai novadā attīstās katra jaunā biznesa ideja, lai jaunie cilvēki pēc augstskolas absolvēšanas vai no ārzemēm atgriežas savā novadā, attīsta savas biznesa idejas, rada uzņēmumus, jaunas darba vietas un pievienoto vērtību novadam un reģionam.

2017.gadā Smiltenes novadā reģistrēti 39 jauni uzņēmumi, kas ir par 11 uzņēmumiem vairāk kā 2016.gadā. Visvairāk pārstāvētās jomas ir lauksaimniecība, mežkopība, mežizstrāde, dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība, pasažieru transporta pakalpojumi, kravu pārvadājumi, tirdzniecība, tūrisms un citas jomas.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis klātesošajiem 2017.gada jaundibināto uzņēmumu īpašniekiem pasniedza Latvijas Bankas kolekcijas sudraba monētu “Gadskārta”. Izvelētā monēta ir kā veiksmes vēstījums uzņēmējam uzdrīkstēties, nebaidīties un īstenot jaunus uzņēmējdarbības izaicinājumus.

Tāpat pasākuma laikā apmeklētājiem bija iespēja uzzināt par Smiltenes novada pašvaldības uzņēmējdarbības grantu konkursu “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā”, kura ietvaros var saņemt līdz pat 3000 eiro finansējumu jaunas biznesa idejas īstenošanai.   LIAA Valmieras biznesa inkubatora vecākais projektu vadītājs Juris Čeičs pastāstīja par inkubatora sniegtajām iespējām un labajiem piemēriem, AS “Attīstības finanšu institūcijas Altum” Valmieras reģionālā centra vadītāja Olita Untāla sniedza vērtīgus ieteikumus, kā attīstīt savu biznesa ideju, kā pārdomāti plānot savas izmaksas un ieņēmumus, kā arī par Altum atbalsta iespējām.

Par savu uzņēmējdarbības pieredzi jaunajiem uzņēmējiem pastāstīja SIA “Smiltenes koks” īpašnieks Imants Ūdris.  Jaunajiem uzņēmējiem viņš ieteica rakstīt pašiem savus biznesa plānus, veidot spēcīgu komandu, kur darbinieki ir daudzpusīgi, kuri spēj pielāgoties situācijām un aizvietot citus darbinieku to prombūtnē, tāpat ir svarīgi savu uzņēmumu, īpašumus, pasūtījumus apdrošināt, jo uzņēmējdarbība ir viens liels risks. Savukārt Jānis Dudelis, SIA “RIK mežs” īpašnieks, kurš nodarbojas ar mežsaimniecisko darbu plānošanu un to izpildi, kopjot jaunaudzes, stādot mežu vai izstrādājot cirsmas, tādējādi palīdzot veicināt veselīga un vērtīga meža attīstību, veidojot ainavisku skaistu mežu, novēlēja jaunajiem uzņēmējiem piepildīt savus sapņus, uzsverot, ka grūtības būs vienmēr un visur, taču tajās ir jāsaskata pozitīvais un iespējas.

Aicinām ikvienu uzdrīkstēties īstenot savas idejas un izmantot pašvaldības sniegtās iespējas!

Informācijai:

  1. gadā Smiltenes novada pašvaldība bija konkursa “Pašvaldību atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības sekmēšanai” laureāts un saņēma 2000,00 eiro lielu naudas balvu uzņēmējdarbības atbalsta pasākuma ieviešanai 2018. gadā.

Pasākuma laikā tika godināti Smiltenes novada administratīvajā teritorijā esošie uzņēmumi (to struktūrvienības), kuri ir reģistrēti komercreģistrā un/vai Uzņēmumu reģistrā iepriekšējā gada laikā, un, kuriem tā saimnieciskā darbība nesaistās ar holdinga kompānijas darbību un nav izbeigta vai neatrodas likvidācijas procesā.

 

Informāciju sagatavoja:
Marita Mūze
Smiltenes novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Mob.tel. 28334474
e-pasts: prese@smiltene.lv
www.smiltene.lv
http://www.draugiem.lv/smiltenesnovads/
www.facebook.com/SmiltenesNovads
https://twitter.com/SmiltenesNovads