info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti
Reģionālo attīstības centru apvienība rosina stimulēt mazo novadu apvienošanos

Reģionālo attīstības centru apvienība rosina stimulēt mazo novadu apvienošanos

Biedrības “Reģionālo attīstības centru apvienība” valdes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis ir nosūtījis vēstuli Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Kasparam Gerhardam, norādot, ka administratīvi teritoriālais iedalījums Latvijā ir nepilnīgs un tas ir jāpilnveido.
“Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 2009. gadā tika izveidotas ļoti atšķirīgas novadu pašvaldības ar dažādām kapacitātēm un iespējām, kur iedzīvotāju skaits vienā administratīvajā teritorijā ir no 1000 iedzīvotājiem līdz 34000 iedzīvotājiem. Vairākos novados nav spēcīgu attīstības centru, kas būtiski apgrūtina līdzsvarotu reģionālās attīstības politikas realizāciju. Pēc Administratīvi teritoriālās reformas ir palikuši daudzi novadi, kuri neatbilst normatīvajos aktos noteiktajam novadu veidošanas kritērijam, proti, 38 novados minimālais iedzīvotāju skaits joprojām nesasniedz 4000 iedzīvotājus, pretēji tam, kā tas bija paredzēts sākotnēji,” problēmas uzskaita Vents Armands Krauklis, piebilstot, ka novadu pašvaldību sistēma iedzīvotāju skaita ziņā ir ļoti neviendabīga un tas apgrūtina tālāko publiskās pārvaldes pilnveides procesu pēc vienotiem principiem.
“Pašvaldību sistēma iedzīvotāju skaita neviendabīguma dēļ kopumā nespēj pārņemt nākotnē decentralizējamās valsts pārvaldes funkcijas. Šobrīd valstī ir liels novadu pašvaldību skaits, tām ir nepietiekoša nodokļu ieņēmumu bāze, lieli administratīvie izdevumi, nereti pašvaldības nespēj patstāvīgi, bez deleģēšanas vai kopīgu pašvaldību iestāžu veidošanas realizēt savas autonomās funkcijas,” norāda Vents Armands Krauklis.
Biedrības “Reģionālo attīstības centru apvienība” biedri ierosina veidot tāda izmēra novadus, kuri ir līdzvērtīgi pakalpojumu piedāvājumā un ir konkurētspējīgi, tādējādi nodrošinot iedzīvotājiem un uzņēmējiem līdzvērtīgākus apstākļus, kā arī panākot to, ka reformējamo novadu iedzīvotāji varētu saņemt daudzveidīgāku pakalpojumu klāstu.
“Ministrijai vajadzētu paredzēt «stimulu paketi» tiem novadiem, kuri varētu vēl līdz 2021. gadam pievienoties kādam no attīstības centriem,” ierosina Vents Armands Krauklis.
“Uzskatām, ka sākotnēji būtu jāpabeidz iepriekšējā teritoriālā reforma, t.i., pie lielākajiem novadiem jāpievieno novadi, kuros nav 4000 iedzīvotāju. Paralēli paredzamajai reformai noteikti jānosaka arī, kāda ir obligātā valsts iestāžu pārstāvniecība katrā novadu attīstības centrā,” ierosina biedrības “Reģionālo attīstības centru apvienība” valdes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.