info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

RACA pašvaldības efektīvi apguvušas ES fondu līdzekļus

Reģionālo attīstības centru apvienības (RACA) valde 25. septembrī turpināja iepriekšējā sēdē uzsākto diskusiju par reģionālo politiku un ES fondu iespējām jaunajā 2020. – 2027. gada plānošanas periodā. Ar aktualitātēm šajos jautājumos valdi iepazīstināja Vides un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Reģionālās politikas departamenta direktors Raivis Bremšmits.

Viņš informēja, ka VARAM šobrīd top jauno reģionālās politikas pamatnostādņu projekts, uz kā pamata tiks pieņemti arī lēmumi par ES fondu līdzekļu sadali 2020. -2027. gada periodā. Projektā ir iezīmēti divi reģionālās politikas pamatvirzieni – uzņēmējdarbības veicināšana un pakalpojumu efektivitāte. R. Bremšmits uzsvēra, ka uzņēmējdarbības attīstītībai veltītajās programmās (SAM 5.6.2. un SAM 3.3.1.),  RACA pašvaldības ir spējušas apgūt līdz pat 75% no līdzekļiem, kas ir krietni labāks rādītājs, nekā nacionālajos attīstības centros (republikas pilsētās). Tas ir būtisks arguments, lai RACA pašvaldības izcīnītu iespēju saņemt līdzekļus no jaunā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēšanas mehānisma integrētajai teritoriju attīstībai.

Teritoriālais investīciju atbalsts ļautu  pašvaldībām uzņēmējdarbību turpmāk veicināt ne tikai caur rūpnieciskās teritorijas revitalizāciju un publiskās infrastruktūras izbūvi, bet divos jaunos veidos. Kā iespējamais ieguldījumu virziens tiek paredzēts arī tiešais atbalsts komersantiem jaunu darba vietu radīšanai – vai nu jaunu ražošanas iekārtu iepirkšanai, vai arī darba algu subsidēšanai pirmos divos gadus pēc jaunas darba vietas izveidošanas. Priekšnoteikums – šīm atbalstam ir jābūt cieši saistītam ar pašvaldības plānotajiem infrastruktūras ieguldījumiem.

RACA valde vienojās, ka tuvākajā laikā būtu jātiekas ar Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem, lai pārrunātu iespējamo mehānismu teritoriālo investīciju atbalsta ieviešanā Latvijā. Tāpat valde, atbildot uz Finanšu ministrijas aicinājumu, nolēma sagatavot RACA viedokli par ES daudzgadu budžeta piedāvājumu, jo īpaši kohēzijas politikas jomā, ko nosūtīt Eiropas Komisijai Latvijas nacionālās pozīcijas stiprināšanai.