info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

RACA mudina pašvaldību budžetos atgriezt 80% IIN

Reģionālo Attīstības Centru apvienība (RACA) aicina uz Latvijas Republikas 14.Saeimu kandidējošo politisko spēku pārstāvjus 2023.gada budžetā paredzēt pašvaldību ieņēmumu daļu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atgriezt vismaz 80% apmērā, kā tas bija pirms 2021.gada. RACA sagatavojusi politiķiem izvērstu pamatojumu virknei tūlītēju un vidēja termiņa budžeta pasākumu.

Diskusijas par nepieciešamību palielināt pašvaldību budžetā ieskaitāmo IIN daļu ir tradicionālas pirms katra valsts budžeta pieņemšanas pēdējos gados, tomēr šajā unikālajā situācijā, kad valsts piedzīvo tik spēcīgus ekonomiskos satricinājumus, atbildīgajām ministrijām jāatceras, ka līdzsvaroti pašvaldību budžeti ir reģionālas stabilitātes pamats. Ministriju politisko vadību uzņemsies jaunievēlētie deputāti un partiju atbildības sfēras pēc valdības izveides var mainīties, tādēļ svarīgi par novadu vajadzībām informēt plašu politisko spektru.

Pēdējā laika ekonomiskie pavērsieni (energokrīze, pārtikas cenu kāpums, kopējā inflācija valstī) satricinājuši līdz šim salīdzinoši mierīgo dzīvi Latvijas reģionos. Ir vairākas pazīmes, kas liecina, ka esošajos ekonomiskajos apstākļos atdzimušas vairākas negatīvas tendences, kas atstāj būtisku ietekmi uz pašvaldību budžetiem, tādas kā vietējo uzņēmumu bankrots Covid pandēmijas rezultātā, “aplokšņu algu” atgriešanās u.tml.

RACA atgādina, ka pašvaldībām negaidīti uzlikti jauni izdevumu slogi − pedagogu algu pielikuma daļēja kompensēšana, Ukrainas bēgļu izmitināšana u.c. Vairāku pašvaldību kases ir tik iztukšotas, ka tās tik tikko spēj nodrošināt likumā uzlikto pamatfunkciju izpildi un prognozes nav iepriecinošas.

Ļoti aktuāla šobrīd ir energoefektivitātes tēma. Pašvaldību veiktie aprēķini attiecībā uz uzturēšanas izdevumu sadaļu, sastādot pašvaldību budžetus, ir izrādījušies kļūdaini – izdevumi par skolu, bērnudārzu, kultūras namu, peldbaseinu u.c. telpu apkuri ir ne tikai dubultojušies, bet pat trīskāršojušies. Valsts ilgstoši ierobežojusi pašvaldību iespējas aizņemties un tādejādi maksimāli investēt energotaupības pasākumos, arī ārpus valstiskajām un Eiropas fondu programmām. Vidējā termiņā un nākamajos piecos gados jāspēj izvirzīt prioritātes pašvaldībām turpināt pilnveidot šo jomu, lai kompensētu iespējamās enerģētikas tirgus turbulences. Jāņem vērā, ka īstermiņā nepieciešama straujo energoresursu kāpuma kompensēšana un viens no pārskatāmākajiem veidiem, lai to panāktu ir IIN, ar kuru pārdomāti rīkoties pašvaldībām.

RACA rosina arī citas nodokļu proporcijas maiņas, lai stiprinātu pašvaldību budžetus un iespējas. Ir būtiski lai pašvaldības nav spiestas atlikt uz “labākiem laikiem” tādas svarīgas funkcijas kā gaisa kvalitātes aizsardzību, pāreju uz videi draudzīgāku kurināmo, sadzīves un lietus kanalizācijas sistēmu izbūvi/atjaunošanu, attīrīšanas iekārtu izbūvi/atjaunošanu, publisko ūdeņu pārvaldību, meliorācijas sistēmu uzturēšanu u.c.