info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

RACA kopā ar Talsu Izglītības pārvaldes vadītāju apmeklē Izglītības un zinātnes ministriju

Šodien RACA komandas pārstāvji V.A.Krauklis un I.Sarma kopā ar Talsu Izglītības pārvaldes vadītāju U. Katlapu apmeklēja Izglītības un zinātnes ministriju, lai tiktos ar Izglītības departamenta vadītāju E. Kanaviņu.

Tikšanās mērķis bija precizēt jautājumus, kuri 20.09.2023. RACA izglītības pārvalžu vadītāju sanāksmē tika identificēti par dažādi interpretējamiem vai konceptuāli precizējamiem informatīvajā ziņojumā “Kompleksi risinājumi augstvērtīgai izglītības nodrošināšanai vispārējā pamata un vidējā izglītībā”.

Tikšanās laikā tika pārskatīta informatīvajā ziņojumā ievietotā tabula “Apdzīvoto vietu dalījums pēc Eurostat klasifikācijas Degurba”, precizējot izvēlēto apzīmējumu piemērotību atsevišķos gadījumos. Tāpat tika pārrunātas nianses attiecībā uz informatīvajā ziņojumā ietvertajiem kvantitatīvajiem rādītājiem, tostarp, kā tiks piešķirts valsts finansējums 7.-9.klašu posmā, ja nebūs sasniegti skolēnu skaita kritēriji (vai pašvaldības šādā gadījumā drīkstēs piefinansēt), kā arī, ko Izglītības un zinātnes ministrijas izpratnē nozīmē informatīvajā ziņojumā norādītā frāze “kvantitatīvie kritēriji neattiecas uz speciālās izglītības klasēm un klasēm, kurās ir iekļauti skolēni, kuri apgūst speciālās izglītības programmas”, norādot uz nepieciešamību lemt par iespējami precīzāku, nepārprotamu kritēriju definēšanu, jo tiem ir būtiska ietekme pašvaldību lēmumu pieņemšanu par skolu tīklu optimizēšanu. Paralēli tika aktualizēta papildus kritērija ieviešanas nepieciešamība gadījumos, kad nav iespējams reorganizēt izglītības iestādi, jo vietā, kur prognozējams izglītojamo pieplūdums nav dienesta viesnīcas vai tā ir pārapdzīvota jau uz esošo brīdi. Kā arī tika vērsta uzmanība uz apstākli, ka reģionos nav iespēju pastāvīgi (katru dienu) nodrošināt tādu speciālistu pieejamību kā psihologs, sociālais pedagogs, logopēds, speciālais pedagogs, aicinot ministriju akceptēt šo speciālistu piesaisti pēc pieprasījuma principa. Tika aktualizēta pierobežas pašvaldību izglītības iestāžu tīkla tēma un citi jautājumi, kas skar informatīvo ziņojumu, vienojoties par iespējami ciešu sadarbību.

RACA izsaka pateicību Izglītības un zinātnes ministrijai par vērā ņemtajiem priekšlikumiem un auglīgu dialogu kā šodien, tā iepriekšējās tikšanās reizēs.