info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

RACA biedri apņemas vienoties par ES fondu prioritātēm

5. jūnijā RACA biedri diskusijā par ES nākamā daudzgadu budžeta Latvijas prioritāšu izstrādi un saskaņošanu vienojās, ka katra RACA pašvaldība iesniegs savu redzējumu par ES fondu prioritātēm, uz kā pamata taps kopīgs RACA viedoklis.

Diskusijā ar prezentāciju “ES atbalsta iespējas pašvaldībām pēc 2020. gada” piedalījās Vides un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Reģionālās politikas departamenta direktors Raivis Bremšmits. Viņš norādīja, ka Eiropas Komisijas publiskotajos nākamā ES daudzgadu budžeta projekta prioritāšu dokumentos iezīmējas pieci jaunās politikas tematiskie mērķi:

  1. Gudrāka Eiropa caur inovatīvo un gudro ekonomikas transformāciju;
  2. Zaļāka Eiropa caur tīru un taisnīgu enerģijas pārvadi, zaļajiem ieguldījumiem, aprites ekonomiku, pielāgošanos klimata izmaiņām un risku prevenciju;
  3. Labāk sasniedzama Eiropa caur mobilitāti un reģionālajiem IKT savienojumiem;
  4. Sociālāka Eiropa caur Sociālo tiesību Eiropas pīlāra ieviešanu.
  5. Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa caur ilgtspējīgu un integrētu pilsētu, lauku, piekrastes teritoriju attīstību.

Būtiski, ka tikai 5. prioritātei paredzēta 65% – 85% ES atbalsta intensitāte, bet pārējām – mazāka par pusi. Daudzas no jaunajām konkrētajām programmām pēc nosaukumiem atšķiras, bet pēc būtības atbilst jau ierastajām programmām, norādīja R. Bremšmits.

Salīdzinot pašvaldībās “populārās” tagadējā perioda ES fondu programmas ar jaunajām piemēram, 3.3.1 Uzņēmējdarbības infrastruktūra varētu atbilst jaunajai 014 Biznesa infrastruktūra vidējiem un maziem uzņēmumiem (ieskaitot industriālos parkus); 5.6.2 Degradētas teritorijas revitalizācija līdzinās 026 Fiziskā reģenerācija un publisko vietu drošība; 8.1.2 Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi 086 Izglītības infrastruktūra skolām; 9.3.1 Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā 125 Sociālās aizsardzības sistēmas modernizācija, t.s. sk. sociālās aizsardzības pieejamība u.t.t.

Tiesa gan, vēl nav skaidrības, uz kādām konkrētām aktivitātēm šīs programmas varēs attiecināt. VARAM attiecīgus jautājumus ir nosūtījusi Eiropas Komisijai.

R, Bremšmits atzina, ka Latvijas pašvaldībām var noderēt arī jaunais virziens Integrētās teritoriju investīcijas, kurām jānovirza ne mazāk kā 6% no Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējuma. Tās attiecas uz jebkuras teritoriālās vienības attīstības stratēģiju, un tajās jāiekļauj vairāk kā vienu fondu, programmu un prioritāti.

Būtiska ir arī viena konkrētajām jaunajām atbalsta programmām – 059 Jaunizveidoti valsts, reģionālie un vietējie autoceļi, kas iespējams būtu izmantojama vietējo autoceļu atjaunošanai. Tomēr, nepieciešams precizēt, vai finanšu saņemšanai nepieciešams būvēt pilnībā jaunu ceļu, vai arī pietiek ar ceļa kategorijas maiņu.

Viņš arī uzsvēra, ka RACA mājasdarbs būtu izlemt, kurus no mērķiem tā redz kā prioritārus. VARAM šo viedokli tad varētu ņemt vērā, izstrādājot Reģionālās politikas pamatnostādnes.

RACA valdes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis atzina, ka katrai RACA pašvaldībai pašai jāizvēlas ES fondu prioritātes, kuras RACA tad varētu apkopot un iesniegt VARAM kā kopīgu viedokli.