info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti
Par pedagogu darba slodzes līdzsvarošanu

RACA aicina uz konstruktīvu un mierpilnu dialogu

Iepazīstoties ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) informatīvā ziņojuma “Par pedagogu darba slodzes līdzsvarošanu” projektu un Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) priekšlikumiem šajā jautājumā, Reģionālo attīstības centru un novadu apvienība (RACA) uzskata, ka jautājums nav pietiekami izdiskutēts un vairāk vajadzētu ieklausīties pašvaldību – izglītības iestāžu dibinātāju un uzturētāju viedoklī.

Neapšaubot to, ka skolotāju darba samaksas sistēma ir pilnveidojama un slodzes pakāpeniski jāizlīdzina, nedrīkst nerēķināties ar reālo situāciju pašvaldībās, jo īpaši nelielajās lauku skolās.

Slodžu izlīdzināšanai jābūt ļoti pakāpeniskai, lai neveidotos situācija, ka nav iespējams nodrošināt mācību programmas izpildi, jo LIZDA priekšlikumu pieņemšanas gadījumā būtiski vajadzēs palielināt skolotāju skaitu, kas speciālistu deficīta apstākļos praktiski nav iespējams.

Vēl sarežģītāka situācija var veidoties pirmsskolas izglītības iestādēs, grupās, kur straujais atalgojuma kāpums nav samērots ar pašvaldību budžetu iespējām un faktiski ir neiespējami palielināt štata vietu skaitu.

Ņemot vērā, ka šī gada budžetu sastādīšana pašvaldībām bija ļoti sarežģīta, tad jebkādas izmaiņas pedagogu atalgojumā un slodžu balansēšanā no šā gada 1.septembra ir teju neiespējamas.

Aicinām vērtēt iespēju finansēt pirmsskolas pedagogu algas no valsts budžeta pilnā apmērā.

Tāpēc aicinām turpināt konstruktīvu un mierpilnu dialogu, līdz tiek sasniegts kompromiss, kas ir balstīts reālajās cilvēkresursu un finanšu iespējās.