info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Pirmo reizi notiks erudīcijas turnīrs “Prāto Smiltenes novadā!”

Smiltenes novada dome projekta “Ģimenei labvēlīgas vides veicināšana Smiltenes novadā” ietvaros rudens sezonā pirmo reizi organizēs erudīcijas turnīru “Prāto Smiltenes novadā!”, kur spēļu kārtas notiks Grundzāles, Palsmanes, Launkalnes, Bilskas un Blomes pagastos, bet  fināla spēle un noslēgums Smiltenē.

Erudīcijas turnīrā “Prāto Smiltenes novadā!” Smiltenes novada komandas tiek aicinātas sacensties izklaidējošās erudīcijas spēlēs, lai noskaidrotu 2019.gada labāko komandu. Komandas sastāvā jābūt 4-6 cilvēkiem, ar nosacījumu, ka vismaz viens no dalībniekiem spēļu norises dienā vēl nav sasniedzis 18 gadu vecumu. Pieteikšanās turnīram, aizpildot elektronisko pieteikumu, un nolikumu skatīt www.smiltene.lv

Spēļu kalendārs:

  • 1.spēle – 14.09. Grundzāle, Grundzāles kultūras nams;
  • 2.spēle – 28.09. Palsmane, Palsmanes kultūras nams;
  • 3.spēle – 05.10. Launkalne, Launkalnes tautas nams;
  • 4.spēle – 12.10. Bilskas pagasta, Mēri, Birzuļu tautas nams
  • 5.spēle – 09.11. Blome, Blomes kultūras nams;
  • Fināla spēle – 23.11. Smiltene, Smiltenes pilsētas Kultūras centrs.

Spēļu sākums plkst. 16.00

Erudīcijas turnīra “Prāto Smiltenes novadā!” mērķis ir popularizēt erudīcijas spēles kā labu brīvā laika pavadīšanas veidu komandās kopā ar ģimenes locekļiem un draugiem, kā arī dot iespēju spēļu dalībniekiem papildināt savas zināšanas dažādās tēmās.

Pasākums tiek finansēts, pateicoties Valsts reģionālās attīstības aģentūras un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālam atbalstam Latvijas valsts budžeta finansētās mērķprogrammas „Projektu konkurss par finansiālu atbalstu pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām ģimenei labvēlīgas vides veidošanai sabiedrībā” ietvaros. Projekts Nr.  2/GIMEN/19/027  “Ģimenei labvēlīgas vides veicināšana Smiltenes novadā”.

Informāciju sagatavoja,
Marita Mūze
Sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: prese@smiltene.lv;

Mob.tel. 29613117

www.smiltene.lv

cid:image002.jpg@01CF80CB.F6D8E640
cid:image003.jpg@01CF80CB.F6D8E640
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRDdJKeiTlmmVt71k7Iyj__jQ9JYH2Sg1CHI1eOSxjIjhhNFQur