info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Pašvaldība turpinās sakārtot rūpnieciskās apbūves zonu Alūksnē

Alūksnes novada pašvaldība sākusi īstenot projektu “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes pilsētā”, lai attīstītu komercdarbību, radītu jaunas darba vietas, kā arī revitalizētu degradētu teritoriju, izveidojot tajā komercdarbībai piemērotu infrastrukūru.

Projektā paredzēts turpināt sakārtot vienu no lielākajām pilsētas rūpnieciskās apbūves zonām Rūpniecības ielā Alūksnē, blakus jau uzbūvētajai industriālajai ēkai. Šajā projektā izbūvēs industriālo laukumu un tam ierīkos nepieciešamās inženierkomunikācijas – ūdenssaimniecības infrastruktūras pieslēgumu, centralizētās siltumapgādes sistēmas atzaru un elektroenerģijas pieslēgumu, kā arī uzlabos ūdenssaimniecības infrastruktūru Rūpniecības ielas 2A industriālajai teritorijai. Tādā veidā viena no degradētajām ražošanas teritorijām Alūksnē kļūs pievilcīga uzņēmējdarbības attīstībai un atbilstoša uzņēmēju vajadzībām. Projekta rezultātā plānots atjaunot degradēto teritoriju 1,11424 ha platībā, izveidot ne mazāk kā 3 jaunas darba vietas un piesaistīt investīcijas 389 800 EUR apmērā.

Projekta īstenošanas sākotnējā fāzē veikta būvniecības objekta uzmērīšana un nospraušana, grants pārvietošana, demontēts betona bruģis un naftas produktu platformas, vietās, kur tas nepieciešams projekta īstenošanai, nozāģēti koki. Tālāk būvuzņēmējs sāks lietus ūdens kanalizācijas tīklu un elektrotīklu, kā arī ceļa daļas nesošo slāņu izbūvi.

Projekts “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes pilsētā” (Nr.5.6.2.0/20/I/008) tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2 specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešās kārtas ietvaros. Tā kopējās izmaksas ir 629 252,29 EUR, attiecināmās izmaksas ir 623 952,79 EUR, tajā skaitā Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums 75,73% – 472 533,08 EUR. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums – 18 mēneši.

Pēc SIA “BM projekts” un SIA “Ekolat” izstrādātā tehniskā projekta darbus veic SIA “8 CBR”. Autoruzraudzību nodrošina SIA “BM projekts” un SIA “Ekolat”, būvuzraudzību – SIA “Būvuzraugi LV”. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Inese Zīmele-Jauniņa.

Sagatavoja: Evita APLOKA,

Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālruņi: 64381502; 26646749

evita.aploka@aluksne.lv

www.aluksne.lv