info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Paraksta Kuldīgas Mākslas un radošā klastera būvniecības un būvuzraudzības līgumus

Ceturtdien, 6. jūnijā, Kuldīgā tika parakstīti līgumi, kas iezīmē būvdarbu sākumu Kuldīgas Mākslas un radošā klastera teritorijā Kuldīgā, Kalpaka ielā 2 un 4 un Liepājas ielā 39 projekta “Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti” ietvaros.

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa pauda gandarījumu par to, ka pēc ilga darba šodien ir iespējams parakstīt līgumu par Kuldīgas Mākslas un radošā klastera būvniecību. “Man ir tikai viens sapnis – lai 2020. vai 2021. gadā šī ēka vērtu durvis, būtu pilna ar apmeklētājiem un studentiem, kas piepildītu Kuldīgu ar čalām, dzīvi, atmosfēru, mākslu un papildinātu to burvīgo noskaņu, kas jau šobrīd veidojas Kuldīgā,” sacīja pašvaldības vadītāja.

Arhitekte, būvprojekta autore Zaiga Gaile atzina, ka arī projektētājiem šis ir svētku brīdis. Viņa pastāstīja, ka ēkā, kas pārtaps Mākslas un radošajā klasterī, oriģināli atradusies adatu fabrika, bet pēc tam – slimnīca. “Ēka ir sagbalājusi daudzas burvīgas detaļas, slāņus gan no ēkas sākotnējās būvniecības, gan no 1930.-tajiem gadiem, kad te iebūvēja slimnīcu. Mūsu uzdevums bija slimnīcas ēkā ar koridoru pa vidu – klasiskais plānojums – izveidot radošās darbnīcas. Tās ir lielas telpas, kur apstrādās koku, metālu, būs veidošana, zīmēšana,” pastāstīja arhitekte. Šis ir sadarbības projekts ar Latvijas Mākslas akadēmiju. Projekta rezultātā Mākslas akadēmijas studenti darbosies ne tikai Rīgā, bet arī Kuldīgā. “Šis būs akadēmijas mazais gabaliņš Kuldīgā,” sacīja Z. Gaile. Viņa uzteica akadēmijas rektoru Kristapu Zariņu par lielo ieinteresētību projekta īstenošanā. Izstrādājot būvprojektu, arhitekte nonākusi pie domas, ka Mākslas un radošā klastera ēkai piegulošais pagalms un skvērs Liepājas un Kalpaka ielas stūrī būs vienots veselums. “Pavasarī ap šo laiku akadēmijā ir skates, un tad viss pagalms un skvērs būs pilns ar studentu veidotajiem objektiem,” ieskicēja Z. Gaile.

Atbilstoši publiskā iepirkuma rezultātiem ēku atjaunošanu, pārbūvi un fasāžu restaurāciju Kalpaka ielā 2 un 4, Kuldīgā, un teritorijas labiekārtošanu Liepājas ielā 39, Kuldīgā veiks Pilnsabiedrība “PS Ostas celtnieks-Torensberg”. Būvdarbi izmaksās EUR 3 311 517.91 (bez PVN). Savukārt būvuzraudzības pakalpojumus sniegs SIA “Būves un būvsistēmas”, tas izmaksās EUR 16 450 (bez PVN). Autoruzraudzību nodrošinās būvprojekta autore Zaiga Gaile, SIA “ZAIGAS GAILES BIROJS”. Paredzēts, ka būvdarbi ilgs 18 mēnešus.

Projekts paredz, ka Kuldīgā valsts nozīmes vēsturiska notikuma vietā “Adatu fabrika” Kalpaka ielā 4 tiks izveidots Mākslas un radošais klasteris, atjaunojot ēku, kuras bojāeja nodarītu neatgriezenisku zaudējumu Kuldīgas un valsts kultūras mantojumam. Kuldīgas Mākslas un radošais klasteris būs reģionālas un nacionālas nozīmes izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, kura piedāvātajos pakalpojumos sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju ietilps inovatīvs augstākās izglītības piedāvājums un virkne pieaugušo izglītības pakalpojumu.

Projekta “Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti” (projekta Nr. 5.5.1.0/17/I/008) mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt Kuldīgas, Talsu un Alsungas novadu pašvaldību attīstības programmās balstītu nozīmīgu valsts nozīmes arhitektūras un vēstures mantojumu, radot tajos jaunus pakalpojumus, tādējādi nodrošinot ilgtspējīgu attīstību, vietas potenciāla pilnvērtīgu izmantošanu un ekonomisko dzīvotspēju. Īstenojot projektu, Kurzemes kartē tiks izcelti Jēkaba ceļa radošie magnēti Pedvāle, Sabile, Kuldīga un Alsunga. Kuldīgas, Talsu un Alsungas novadu pašvaldību nākotnes vīzijas un darbības stratēģijas atbalsta tādas kultūrtelpas veidošanos, kas, izturoties ar cieņu pret kultūras mantojumu un tradīciju saglabāšanu nākamajām paaudzēm, virzās uz radošas, izglītotas un ekonomiski aktīvas vides radīšanu, kura ir pievilcīga gan iedzīvotājiem, gan tūristiem. 

Apjomīgā projekta īstenošanai Kuldīgai kopumā nepieciešams finansējums 4 069 191,17 EUR apmērā, tai skaitā projektam piešķirts Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalsts 1 690 200,00 EUR apmērā. Projektu plānots īstenot līdz 2022. gada 30. jūnijam.Fotogrāfijas autore: Kristīne Duļbinska

Informāciju sagatavoja:

Kristīne Duļbinska, Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Kuldīgas novada pašvaldība

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, Latvija

Tālr.: 63321900, e-pasts: kristine.dulbinska@kuldiga.lv , www.kuldiga.lv