info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Uzņēmējdarbības attīstība reģionos

ieguldījumi infrastruktūrā

Notiks diskusija par uzņēmējdarbības attīstību reģionos un ieguldījumiem infrastruktūrā

Latvijas Pašvaldību savienība aicina uz tiešraides diskusiju 16. septembrī plkst. 10.00 par Eiropas Savienības fondu līdzekļu ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībā reģionos un tam nepieciešamajā infrastruktūrā.

Diskusija plānota par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumiem.

Pasākuma laikā plānots iztaujāt un diskutēt ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ierēdņus.

Diskusija notiks trešdien, 16.septembri no plkst. 10.00 līdz 13.00 LPS ēkā,  Mazā Pils ielā 1, Rīgā 4.stāvā.

Šī diskusija tiek piedāvāts formātā – paralēli ar video tiešraides translāciju internetā. Tas nozīmē, ka dalībnieki, kuriem nav iespējas ierasties uz diskusiju klātienē, varēs vērot tā norisi internetā, kā arī piedalīties diskusijās un/vai uzdot jautājumus.  Diskusijas tiešraide tiks translēta LPS mājas lapā –  http://www.lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/.