info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Noteikti Smiltenes novada domes apbalvojumu saņēmēji

Š.g. 18. novembrī pulksten 15.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centrā notiks Latvijas Republikas proklamēšanas 101.gadadienai veltītais svinīgais pasākums “Es mūžam par latvieti saukšos!”, kura pirmajā daļā, kā ik gadu, sumināsim un teiksim paldies cilvēkiem, kuri ar savu darba sparu, entuziasmu un pašaizliedzību ir uzlabojuši un bagātinājuši līdzcilvēku ikdienu, rūpējušies par Smiltenes novada labklājību, attīstību un atpazīstamību.

Trešdien, 30.oktobrī, Smiltenes novada domes sēdē deputāti nolēma atbalstīt visus 18 iedzīvotāju, uzņēmumu un pašvaldības iestāžu izvirzītos apbalvojumu pretendentus.

Augstāko pašvaldības apbalvojumu „Smiltenes novada Goda cilvēks” šogad pasniegs ilggadējiem SIA “Sarkanā krusta Smiltenes slimnīca” medicīnas darbiniekiem – traumatologam-ortopēdam  Viktoram Vilkam un medicīnas māsai Marutai Vilkai par mūža ieguldījumu medicīnā,  novada iedzīvotāju veselības aprūpē un sociālās labklājības nodrošināšanā.

Gada balvu “Izglītībā” pasniegs Variņu pamatskolas latviešu un literatūras skolotājai Mārai Lācei par sasniegumiem pedagoģiskajā darbā, izciliem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, par novada vārda popularizēšanu valstī un pasaulē.

Gada balvu “Kultūrā” pasniegs Launkalnes sieviešu vokālā ansambļa “Anemones”, bērnu ansambļa “Blēņas”  vadītājai un komponistei Signei Balterei par aktīvu radošu darbību, ieguldījumu novada popularizēšanā Latvijā,  piedaloties gan novada un reģiona rīkotajos pasākumos, par bērnu sagatavošanu vokāliem konkursiem, Launkalnes pagasta himnas sarakstīšanu un vairāku savu dziesmu autorkoncertu rīkošanu.

Gada balvu “Sportā” pasniegs futbola kluba “Smiltene/BJSS” galvenajam trenerim Raimondam Dūmiņam, par izciliem sasniegumiem un novada vārda popularizēšanu Latvijā un pasaulē, ieguldījumu futbola attīstības veicināšanā.  

Gada balvu “Tautsaimniecībā” pasniegs Smiltenes novada mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības uzņēmumam SIA “TIM-T” par ieguldījumu novada iedzīvotāju labklājības nodrošināšanā,  uzņēmuma darbības paplašināšanu un infrastruktūras attīstību.

Gada balvu “Sabiedriskajā darbībā” – ilggadējam Smiltenes pilsētas un novada domes priekšsēdētājam, 12.Saeimas deputātam  Aināram Mežulim par aktīvu sabiedrisko darbību un ieguldījumu novada vārda popularizēšanā Latvijā un pasaulē, sadarbības veicināšanu un atbalsta pasākumu organizēšanu Ukrainas karadarbībā cietušām ģimenēm.

Gada balvu “Veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē” – ilggadējai Smiltenes medicīnas darbiniecei Pārslai Sīkai par godprātīgu darbu un ieguldījumu novada iedzīvotāju sociālās labklājības un veselības aprūpes nodrošināšanā.


Goda rakstus, kurus piešķir par nopelniem un ieguldījumu tautsaimniecībā, veselības aizsardzībā, kultūrā, izglītībā, zinātnē, sociālajā aprūpē, uzņēmējdarbībā, sportā un sabiedriskajā darbā, šogad pasniegs:

  • SIA “TOM-DŽĪ” īpašniecei Evitai Ozoļinai-Brencei par ieguldīto darbu novada sociālās labklājības nodrošināšanā;
  • Smiltenes deju kopas “Pīlādzītis” vadītājai Raitai Lindei par aktīvu sabiedrisko darbu un ieguldījumu novada vārda popularizēšanā Latvijā.
  • SIA “Vudlande” īpašniekam Mārim Zālītim par atbalsta sniegšanu Smiltenes novada un Latvijas sportistiem savu mērķu sasniegšanai un sporta infrastruktūras sakārtošanai.
  • Laikraksta “Ziemeļlatvija” žurnālistei Sandrai Pētersonei par ilggadēju ieguldījumu un objektīvas informācijas nodošanu, atspoguļošanu laikraksta lasītājiem.
  • Smiltenes novada bibliotēkas vadītājai Intai Mežulei par profesionālu pieeju un ieguldījumu novada bibliotēku pakalpojumu uzlabošanā. 
  • Bilskas pagasta pārvaldes bibliotekārei un lietvedei Maldai Pabērzai par godprātīgu un pašaizliedzīgu, sabiedriski aktīvu darbu pagasta labklājības nodrošināšanā;
  • Smiltenes novada bibliotēkas bibliogrāfei Aldai Liukei par ilggadēju darbu un nozīmīgu ieguldījumu novadpētniecības jomā.
  • Grundzāles pagasta amatierteātra “Cik jaudas!” režisorei Dzintrai Mednei par ieguldījumu amatiertmākslas attīstībā Grundzāles pagastā un novadā un aktīvu sabiedrības līdzdalības veicināšanu. 

Pateicības rakstus, kurus piešķir par godprātīgu darbu, aktīvu dalību pašvaldības rīkotajos pasākumos, par ieguldījumu izglītībā, kultūrā, tautsaimniecībā, sabiedriskajā darbā un par sadarbību ar Smiltenes novada domi, šogad pasniegs:

  • Ilggadējai Smiltenes pirmsskolas izglītības iestāžu pavārei Līvijai Tiļčikai par godprātīgu darbu Smiltenes pirmsskolas vecuma bērnu ēdināšanā 39 gadu garumā.
  • Launkalnes sākumskolas skolotājai Ligitai Balterei  par ilggadēju un godprātīgu pedagoģisko darbu 33 gadu garumā.

Par godu apbalvojumu saņēmējiem un ikvienam klātesošajam pasākuma otrajā daļā izskanēs koncertuzvedums “Zelta krustiņš” pēc Jāņa Klīdzēja stāsta motīviem. Latviešu ziņģēm un tautasdziesmām apvīto stāstu par dullo ermoņiku spēlmani Benediktu izstāstīs un izdziedās Jānis Streičs, Viktorija Streiča, Karina Lučiņina, Sarmīte Rubule, Jānis Paukštello un Mārtiņš Egliens. Tā būs sirsnīga vakarēšana, kā izcilā latviešu režisora bērnībā, kad ziemas vakaros sanāca kaimiņienes, lai, darinot līdzpaņemtos rokdarbus, varētu klausīties, ko Streiču Jānītis tām lasīja priekšā. Pasākumu vadīs aktrise un dziedātāja Vita Baļčunaite.

Mīļi gaidīsim ikvienu, lai kopā sveiktu mūsu Latvijas 101. gadadienu!

Informāciju sagatavoja,
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Madara Mūrniece,
Smiltenes pilsētas Kultūras centra mākslinieciskā vadītāja

E-pasts: prese@smiltene.lv; marita.muze@smiltene.lv

Mob.tel. 28334474

www.smiltene.lv