info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Noslēgusies publiskās apspriešanas aptauja par Smiltenes centra plānojumu nākotnē

Noslēgusies publiskās apspriešanas aptauja, kuras laikā Smiltenes novada pašvaldība aicināja izteikt viedokli, kādām būt Smiltenes pilsētas centra plānojumam nākotnē. No šī gada 22. septembra līdz 22.oktobrim Smiltenes novada pašvaldība kopumā ir saņēmusi 225 aizpildītas aptaujas anketas, kā arī vairākas rakstiskas vēstules no uzņēmējiem un iedzīvotājiem.

Paldies ikvienam – gan tiem, kas aizpildīja publiskās apspriešanas aptaujas anketu, gan uzņēmējiem un iedzīvotājiem, kas savu viedokli izteica rakstiski vai ar vietējās preses starpniecību. Katrs viedoklis pašvaldībai ir svarīgs, lai turpinātu darbu pie Smiltenes pilsētas centra būvprojektu izstrādes un precizēšanas, kuros maksimāli vēlamies sabalansēt gan uzņēmēju, gan sabiedrības intereses. Visi saņemtie iedzīvotāju un uzņēmēju viedokļi, kā arī priekšlikumi tiks apkopoti, izskatīti un nodoti projekta izstrādātājiem, lai izstrādātu būvniecības ieceres dokumentāciju projektam “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā”. Pēc būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes tiks veikta būvniecības ieceres sabiedriskā apspriešana.
 
Atgādinām, ka publiskās apspriešanas aptaujas mērķis bija noskaidrot sabiedrības viedokli par SIA “Firma L4” izstrādātajiem Smiltenes pilsētas centra plānojuma variantiem. Uzzināt, vai iedzīvotāji atbalstītu un pieņemtu autoostas pārcelšanu uz teritoriju ar adresi Baznīcas laukums 16 (aiz Smiltenes ev.lut baznīcas); uzzināt cilvēku domas par autostāvvietu izvietojumu un satiksmes organizāciju Baznīcas laukuma centrālajā daļā; uzzināt kāda veida labiekārtojumu vēlas redzēt Smiltenes pilsētas centrā.

Par aptaujas rezultātiem informēsim vēlāk. 

Sagatavoja

Marita Mūze

Smiltenes novada domes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: prese@smiltene.lv; marita.muze@smiltene.lv 

Mob.tel. 28334474

www.smiltene.lv

http://www.draugiem.lv/smiltenesnovads/

www.facebook.com/SmiltenesNovads

https://twitter.com/SmiltenesNovads