info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Noslēgts līgums par Zaļās ielas pārbūves projekta īstenošanu Kuldīgā

2019. gada nogalē noslēgta vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas reģionālā attīstības fonda projekta “Kuldīgas pilsētas rietumu daļas degradēto teritoriju infrastruktūras sakārtošana industriālajai attīstībai” (projekta Nr.5.6.2.0/19/I/001) īstenošanu.

Projekta mērķis ir Kuldīgas pilsētas rietumu daļas degradētās teritorijas revitalizācija atbilstoši pašvaldības attīstības programmai, izbūvējot nepieciešamo infrastruktūru videi draudzīgai un vides ilgtspēju veicinošai izaugsmei un jaunu darba vietu radīšanai.

Teritorija Kuldīgas pilsētas rietumu daļā starp apvedceļu, Planīcas un Ēdoles ielu kopš padomju laikiem attīstījusies kā ražošanas un saimniecisko objektu zona. Pēc neatkarības atjaunošanas teritorija netika pienācīgi apsaimniekota, tāpēc daļa izbūvēto ēku ir sabrukušas vai kļuvušas par graustiem. Piekļuve šai teritorijai ir apgrūtināta, jo to apkalpojošie ielu posmi ir sliktā tehniskā stāvoklī vai vispār nav tikuši izbūvēti. Pēdējā laikā uzņēmēju interese par teritorijas izmantošanu ir pieaugusi, te darbojas vairāki uzņēmumi: SIA “Rietumu nafta”, SIA “Palleteries”, z/s “Lieplejas”, SIA “Planka”, SIA “IMK”, SIA “Nams 95”, “Priedulāji” un citi.

Pārbūve ietvers visu Zaļo ielu un Ēdoles ielas posmu no autoceļa P118 līdz Krauļu ielai. Projekta gaitā pārbūvēs ielu brauktuves un ielām pieslēdzošās nobrauktuves, izbūvēs gājēju ietvi un apgaismojumu, kā arī pārbūvēs esošo ūdensvada un sadzīves kanalizācijas sistēmu.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks revitalizēta degradētā teritorija vismaz 10,3 ha platībā, radītas vismaz 28 jaunas darbavietas un piesaistītas komersantu nefinanšu investīcijas 510 000 EUR.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 1 410 192,63 EUR, no tām ERAF līdzfinansējums plānots 1 003 496,77 EUR un valsts budžeta dotācija – 80 070,37 EUR.

Projektu īstenos no 2020. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Aiga Vanaga-Poriķe, projektu vadītāja

Kuldīgas novada pašvaldības iestāde “Kuldīgas Attīstības aģentūra”
Pilsētas laukums 3, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

+371 63350641 | +371 26138429