info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Kuldīgas novadā paredz īpašus pabalstus Covid-19 krīzē cietušajām ģimenēm

Piektdien, 3. aprīlī, notika Kuldīgas novada domes ārkārtas sēde, kurā saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju un 20. martā pieņemtajiem  grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā izdarīja grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos par sociālās palīdzības pabalstiem, paredzot pabalstus Covid-19 krīzē cietušajām ģimenēm, to apmērus un saņemšanas nosacījumus.

Pabalstu krīzes situācijā piešķirs ģimenēm (personām), kuras valstī noteiktās, vīrusa Covid-19 izraisītās ārkārtas situācijas laikā nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības.

Uz pabalstu var pretendēt, ja ģimene (persona) saistībā ar ārkārtas situāciju ir palikusi bez iztikas līdzekļiem vai tie būtiski samazinājušies. Regulāra ienākuma avota zaudēšanas vai līdzekļu izmaksas apturēšanas gadījumā piešķirs pabalstu 215 EUR + 80 EUR katrai mājsaimniecībā dzīvojošai personai. 80 EUR katrai personai tiks izmaksāti trīs mēnešu periodā. Gadījumos, ja ģimene (persona) atrodas karantīnā vai izolācijā un tamdēļ ir palikusi bez iztikas līdzekļiem, piešķirs pabalstu 215 EUR apmērā.

Savukārt, ja ģimenei (personai), kura bijusi spiesta atrasties pašizolācijā vai karantīnā, ir radušies papildus izdevumi par pakalpojumiem saistībā ar pašizolācijas vai karantīnas nodrošināšanu, tai piešķirs pabalstu līdz 430 EUR, pamatojoties uz izdevumus apliecinošiem dokumentiem.  Pabalsta kopējā summa trīs mēnešu periodā no lēmuma pieņemšanas brīža vienai ģimenei nedrīkst pārsniegt 430 EUR.

Izvērtējot krīzes pabalsta piešķiršanu, ģimenei (personai) būs jāiesniedz pierādījumi, kas apliecina ģimenes (personas) krīzes situācijas saistību ar Covid-19.

Covid-19 krīzē cietušajām ģimenēm vai personām pabalsta saņemšanai jāvēršas sociālajā dienestā. Pieprasījumu pēc sociālās palīdzības noformē brīvā iesnieguma formā, aprakstot savu situāciju un norādot precīzu faktiskās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru un e-pastu (ja ir). Iesniegumu un tam pievienojamos dokumentus lūdzam ievietot aploksnē vai citā iesaiņojumā un atstāt sociālā dienesta vai pagasta pārvaldes pasta kastē, vai rakstīt uz e-pastu krize@kuldiga.lv . Iesniegumus var iesniegt, arī izmantojot portālu Latvija.lv .

Iesniegumu saņems sociālā darba speciālists, kurš ar cilvēku sazināsies, lai iepazītos ar situāciju, izvērtētu vajadzības un informētu par tālāko iesnieguma izskatīšanas un apstrādes gaitu. Sociālā dienesta kontakttālruņi: 27020745,27020749. Visu Kuldīgas novada sociālā dienesta darbinieku kontakti pieejami https://socialais.kuldiga.lv/kontakti/ .

Informāciju sagatavoja:

Kārlis Komarovskis, sabiedrisko attiecību speciālists

Kuldīgas novada pašvaldība

Tālr. 633 21900, e-pasts: karlis.komarovskis@kuldiga.lv , www.kuldiga.lv

Kristīne Duļbinska

Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Kuldīgas novada pašvaldība

Tālr. 63321900, e-pasts: kristine.dulbinska@kuldiga.lv

www.kuldiga.lv