info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti
Smiltenes novada klientu apkalpošanas centrs

Jūlijā Smiltenē atklāts pirmais vienotais klientu apkalpošanas centrs Vidzemē

Smiltenes domes ēkā svinīgi tika atklāts pirmais reģionālās nozīmes Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
(VPVKAC) Vidzemē, kurā turpmāk iedzīvotāji varēs saņemt Smiltenes novada pašvaldības un astoņu valsts iestāžu pakalpojumus.

Atklājot vienoto klientu centru, Vides attīstības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretāra padomnieks IKT jautājumos Edmunds Beļskis norādīja, ka šis ir ļoti veiksmīgs piemērs, kā, sadarbojoties dažādām iestādēm, tiek taupīts iedzīvotāju laiks un finanšu resursi, jo visi pakalpojumi pieejami vienuviet.

“Ar šī projekta īstenošanu esam gājuši divus soļus tuvāk mūsu novada iedzīvotājiem, nodrošinot pieejamus vairāku valsts iestāžu pakalpojumus Smiltenē, kā arī izveidojot iedzīvotājiem ērtu pašvaldības pakalpojumu centru. Esam nodrošinājuši iedzīvotājiem nepieciešamos pakalpojumus tuvāk viņu dzīvesvietai. Ceram uz veiksmīgu sadarbību ar visām iestādēm, paldies visiem par ieguldīto darbu vienotā klientu centra tapšanā!” sacīja Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis. Valsts iestāžu pārstāvji apstiprināja VPVKAC nepieciešamību, jo ļoti daudz klientu no Smiltenes novada ikdienā apmeklē Valmieras un Valkas filiāles, un labprāt pakalpojumus saņemtu Smiltenē.

Atklāšana notika ar svinīgu lentas pārgriešanu. Turpinājumā Smiltenes novada dome pateicās iestādēm par veiksmīgo sadarbību VPVKAC izveidē. Tad G.Kukainis aicināja viesus doties uz Domes sēžu zāli, kur iepazīstināja klātesošos ar Smiltenes novada sasniegumiem dažādās
nozarēs, kā arī pastāstīja par nākotnes iecerēm un plānotajiem darbiem.

Atklāšanā piedalījās pārstāvji no VARAM, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts zemes dienesta, Uzņēmumu reģistra, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas Republikas Saeimas, Rīgas domes, Tukuma, Balvu un Beverīnas novada domēm, Latvijas Pašvaldību savienības, SIA “SANART”.

Smiltenes novada dome pateicas visām valsts iestādēm, kuras turpmāk pakalpojumus sniegs Smiltenes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā un aicina iedzīvotājus un uzņēmējus aktīvi izmantot pieejamos e-pakalpojumus un konsultācijas klātienē.

Kā jau iepriekš ziņots, Smiltenes novada VPVKAC apmeklētajiem būs pieejami gan pašvaldības, gan astoņu valsts iestāžu pakalpojumi: Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Nodarbinātības valsts aģentūras,
Uzņēmumu reģistra, Valsts zemes dienesta, Lauku atbalsta dienesta un Valsts darba inspekcijas. Iedzīvotājiem būs iespēja izmantot e-pakalpojumus un portāla www.latvija.lv piedāvātos pakalpojumus. Centra darbinieki palīdzēs orientēties un saprast, kā izmantojamas šīs iespējas – uzrakstīt iesniegumu pabalstam, deklarēt dzīvesvietu un vēl citus pieejamos e-pakalpojumus.