info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Dēliņkalnā būvē skatu torni

Projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” ietvaros Dēliņkalnā norit skatu torņa izbūve.

Šobrīd objektā veikta triangulācijas torņa demontāža, atmežošana, kā arī ierīkota būvbedre un izbūvēts pagaidu ceļš.

Dēliņkalna skatu tornis būs 27 metrus augsts, un tā virsotnē atradīsies skatu platforma, kas būs aprīkota ar binokli. Šis tornis būs identisks Veclaicenes pagasta Kornetu Dzērves kalnā izbūvētajam. Pie Dēliņkalna skatu torņa plānots uzstādīt arī apmeklētāju uzskaites ierīci.

Skatu torņa celtniecība norit saskaņā ar aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” dabas aizsardzības plānu 2016.-2028. gadam.

Darbus objektā saskaņā ar iepirkumu procedūras rezultātiem veic uzņēmumi SIA “Smart Energy” un SIA “Livland Group”.  Būvdarbu izmaksas sastāda 258 287,52 bez PVN.

Sagatavoja: Druvis MUCENIEKS,

Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciālists

Tālruņi: 64381503; 26456644

druvis.mucenieks@aluksne.lv