info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Biedrība “Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu „Krāslavas rajona partnerība”

Atbalsta

Biedrība “Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu „Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. – 2020. gadam” ieviešanai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma (19.2.) “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

M1 stratēģijas mērķis ir veicināt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vides attīstību un vietējās ekonomikas stiprināšanu, tā kopējais atbalsta apmērs – 746 959,90 EUR

1. kārtā pieejamais finansējums ir 230 000 EUR. Maksimālā projekta attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 50 000 EUR vai 70 000 EUR, ja ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūrā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2016. gada 27. maija līdz 2016. gada 27. jūnijam.

Pilns sludinājuma teksts un vērtēšanas kritēriji – pielikumā

Biedrības  „Krāslavas rajona partnerība”  stratēģija ŠEIT- Kraslavas_SVVA_strategija_2015_2020.pdf

Veiksmīgai projekta sagatavošanai ieteikumi, MK noteikumi, veidlapas un rokasgrāmatas pieejamas LAD mājas lapā –darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju