info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Bauskas novada pašvaldība pirmā Latvijā sertificējusi energopārvaldības sistēmu

1. jūlijā Bauskas novada pašvaldībai tika piešķirts ISO 50001:2018 sertifikāts par starptautiski akreditētas energopārvaldības sistēmas (EPS) ieviešanu.

2016. gada 29. martā stājās spēkā Energoefektivitātes likums, ar kuru Latvijā tiek ieviesta Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra direktīva 2012/27/ES par energoefektivitāti. Energopārvaldības sistēmas ieviešanas mērķis ir efektīva resursu izmantošana un pārraudzība, kas palīdz uzlabot darbības efektivitāti, ietaupīt resursus un, realizējot zaļo domāšanu, sekmē ietekmes uz vidi mazināšanos.

Energoefektivitātes likumā noteikts arī, ka pašvaldības, kurām ir ieviests EPS, piesakoties dažādām atbalsta programmām un finansējumam, projektu vērtēšanas procesā var gūt papildu punktus. Energopārvaldības sistēma Bauskas novada pašvaldībā tika ieviesta 2018.gada 15.novembrī  HORIZON 2020  projektā  COMPETE4SECAP SIA “Ekodoma” vadībā.

Energopārvaldības sistēmas izveide un sistemātiskas pieejas uzturēšana nodrošina energoefektīvu enerģijas lietošanu un patēriņu. Standarts nosaka prasības enerģijas patēriņam, ieskaitot mērījumus, dokumentāciju, atskaites, projektēšanu, iepirkumus, kas ietekmē iekārtu, sistēmu un procesu enerģijas patēriņa efektivitāti. Standarts regulē procesus, ko organizācija var izmērīt un ietekmēt.

Bauskas novada pašvaldībā energopārvaldības sistēmā (EPS) iekļautas 63 pašvaldības ēkas, transporta nozare un ielu apgaismojums. Nākotnē sistēmas robežas plānots paplašināt, pievienojot citus enerģijas patēriņa objektus. EPS ieviešana ir ieguvums pašvaldībai – iespēja gūt skaidru priekšstatu par resursu patēriņu un izvērtēt dažādu soļu ietekmi uz energoefektivitātes paaugstināšanu. Tā rezultātā pašvaldība var samazināt izdevumus par energoresursiem un ietaupīto finansējumu novirzīt citiem mērķiem.

Pieņemot lēmumu kļūt par partneri SIA “Ekodoma” projektā COMPETE4SECAP, pašvaldība apņēmās ieviest EPS un nepārtraukti uzlabot tās efektivitāti. SIA “BM Trada Latvija” vairākos posmos veica Bauskas novada pašvaldības EPS izvērtēšanas auditu un atzina, ka EPS atbilst ISO 50001:2018 standarta prasībām.

Sagatavojis Raitis Ignatjevs,
Bauskas novada pašvaldības iestādes
“Bauskas novada administrācija” energopārvaldnieks