info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Arī šajā mācību gadā Kuldīgas novada skolēniem nodrošinās brīvpusdienas

Kuldīgas novada Domes deputāti 29. augusta Domes sēdē izdarīja grozījumus Kuldīgas novada Domes 2017. gada 31. augusta noteikumos “Par Kuldīgas novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu 5. – 12. klašu izglītojamo, obligāto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanas programmas audzēkņu un bērnu, kuri apgūst speciālās pirmsskolas izglītības programmas pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte”, ēdināšanu”, lai pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas varētu saņemt arī privātās izglītības iestādes “Kuldīgas kristīgā sākumskola” 5. un 6. klases skolēni.

Laikā, kad tika izstrādāti noteikumi par brīvpusdienu nodrošināšanu skolēniem un obligāto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanas programmas audzēkņiem, Kuldīgas kristīgajā sākumskolā mācījās bērni līdz 4. klasei.

Valsts nodrošina brīvpusdienas 1. – 4. klašu skolēniem, bet Kuldīgas novada pašvaldība no sava budžeta apmaksā brīvpusdienas visiem novada skolēniem no 5. līdz 12. klasei, kā arī piecus un sešus gadus vecajiem bērniem, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu kādā no bērnudārziem vai skolu pirmsskolas grupām.

Pašvaldības budžetā brīvpusdienu nodrošināšanai ik gadu tiek atvēlēti 300 tūkstoši eiro.

Lai pašvaldības piešķirtā nauda skolēnu ēdināšanai tiktu izlietota saimnieciski, izglītības iestāžu direktori lūdz vecākus būt atsaucīgiem un rītos neaizmirst informēt izglītības iestādi, grupu un klašu audzinātājus, ja bērns skolā vai bērnudārzā nebūs. Tāpat pastāv iespēja no brīvpusdienām atteikties – gadījumos, ja bērns nevēlas ēst kopgalda ēdienu, jāiesniedz oficiāls vecāku iesniegums.

Informāciju sagatavoja:

Kristīne Duļbinska,

Kuldīgas novada pašvaldības Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja,

Tālr. 633 21900, e-pasts: kristine.dulbinska@kuldiga.lv