info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti
Atjaunota iela Alūksnē

Ar Satiksmes ministrijas atbalstu pārbūvē vienu no Alūksnes tranzītielām – Tālavas ielu

Līdz ar projektā “Tālavas ielas pārbūve, 2. kārta” paredzēto darbu pabeigšanu ir noslēgusies apjomīgā Tālavas ielas atjaunošana visā tās garumā. Piektdien, 6. oktobrī, klātesot iepriekšējam Satiksmes ministram Jānim Vitenbergam, atzīmēts otrās kārtas būvdarbu finišs.

Tālavas iela ir nozīmīga kā viena no tranzīta ielām Alūksnē. Ielas 2. kārtas pārbūve bija iespējama, pateicoties Satiksmes ministrijas piešķirtajam valsts budžeta finansējumam, līdzfinansējums nodrošināts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Ielas pārbūves otrās kārtas projektā posmā no Tālavas ielas 13B līdz pilsētas robežai pārbūvēts ielas segums, auto stāvvietas iepretim maizes kombinātam, sakārtota ūdens novades sistēma, nomainītas dzelzsbetona caurtekas, atjaunota gājēju ietve, ierīkoti soliņi, pārbūvēts sabiedriskā transporta apgriešanās laukums un ierīkota ar nojumi aprīkota pieturvieta, gaismekļi nomainīti uz energoefektīviem LED, atjaunots un izgaismots vides objekts – A burts pie iebraukšanas pilsētā, kā arī labiekārtota tā apkārtne un ierīkota vieta īslaicīgai automašīnu stāvēšanai tā tuvumā.

– Šis projekts bija sarežģīts, tādēļ tika dalīts vairākās kārtās. Divu gadu garumā ieguldīts ļoti daudz darba. Svarīgi, ka šajā projektā mums veicās ar visiem partneriem – projekta autoru, būvniekiem, Satiksmes ministriju, kas piešķīra valsts budžeta finansējumu. Paldies, ka iepriekšējais Satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs šodien varēja būt šeit, jo tieši viņš palīdzēja saņemt finansējumu, lai darbus pabeigtus. Bija daudz izaicinājumu un problēmu, jo šī ir tranzītiela, te satiksme neapstājas, tādēļ šodien jo īpašs prieks par rezultātu. Paldies Plānošanas un attīstības nodaļai un visiem darbiniekiem, kas bija saistīti ar projekta īstenošanu, paldies “Latvijas valsts ceļiem”, kuru atbalsts ir svarīgs, – svinīgajā atklāšanas mirklī sacīja Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Druvis Tomsons.

Projekta īstenošanas laikā šovasar Alūksnē viesojās un darbu gaitu Tālavas ielā apsekoja tā brīža Satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs, šobrīd Saeimas deputāts.

– Vasarā būvdarbu laikā šeit novēroju, ka transporta plūsmas intensitāte ir milzīga, brauc arī smagās kravas mašīnas ar citu valstu  numuriem. Tātad šī tranzītiela ir ne tikai vietējās pašvaldības, bet visas valsts rūpe. Pašvaldības vadība bija motivējoši, nepadevās, neļāva šim projektam palikt atvilktnē un tas saņēma finansējumu. Šis ir labs piemērs, kā var sadarboties pašvaldība un valsts, – paveikto novērtēja J. Vitenbergs.

Katra projekta īstenošana ir garš un sarežģīts process, kurā iesaistītas daudzas puses. Projekta dzīvesciklu tranzītielas atklāšanas brīdī atgādināja Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis.

– Mēs esam izvirzījuši ideju, strādājuši pie darba uzdevuma, dome ir pieņēmusi lēmumu, ir bijis izstrādāts būvprojekts, esam piesaistījuši finansējumu no Satiksmes ministrijas, raduši pašvaldības līdzekļus projekta līdzfinansēšanai, veikuši iepirkuma procedūru, būvniecības procesu, risinājuši problēmas, tās atrisinājuši un nodevuši šo objektu ekspluatācijā. Šodien esam uzvarējuši un veiksmīgi finišējuši. Aiz sportista, kas veiksmīgi finišējis, ir komanda, kas viņu virza uz mērķi. Mūsu gadījumā tā ir visa komanda, kas realizē projektus, visi Centrālās administrācijas darbinieki, kas šajā procesā iesaistīti, – uzsvēra I. Berkulis un pateicās Tālavas ielas 2. kārtas pārbūves projekta vadītājai Unai Teterei-Teterovskai.

Būvdarbus objektā veica SIA “ASFALTBŪVE”. Uzņēmuma pārstāvis, atbildīgais būvdarbu vadītājs Mārcis Rezgals atzina, ka Tālavas ielas 2. kārtas pārbūve tiešām bijis izaicinājums būvniekiem.

– Gribu pateikties alūksniešiem par pacietību. Mans vārds, uzvārds un telefona numurs bija uz būvdarbu plakāta un pa visu būvniecības laiku es saņēmu tikai divus neapmierinātus zvanus – tas ir labs rādītājs. Paldies vietējiem uzņēmējiem, īpaši SIA “Alūksnes koks”, par atsaucību, ka ļāva pie sevis izvietot tehniku un materiālus. Šī ir mūsu visu kopīga uzvara, ceru, ka iela kalpos ilgi, – sacīja M. Rezgals.

Arī būvprojekta autoru – SIA “Vertex projekti” pārstāvis Oskars Koemecs, atskatoties uz darbu gaitu, atzina, ka jau pašā sākumā projekts nav bijis vienkāršs, tādēļ sadalīts vairākās kārtās.

– Bija problēmas, bet ar visu tikām galā un rezultāts, manuprāt, ir ļoti labs. Lai kalpo ilgi! – novēlēja O. Koemecs.

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Sadovņikovs uzsvēra, cik būtiski ir katra projekta īstenošanai rast vajadzīgo finansējumu.

– Gribu teikt vislielāko paldies eksministram Jānim Vitenbergam par šogad no valsts budžeta piešķirtajiem 228 tūkstošiem eiro, kas bija ļoti nepieciešami darbu pabeigšanai. Paldies arī manam kolēģim Druvim Tomsonam par neatlaidīgu cīņu finansējuma saņemšanai, un paldies visiem, kas strādāja, lai projektu īstenotu, – sacīja J. Sadovņikovs.

Tālavas ielas 2. kārtas pārbūvi veica SIA “ASFALTBŪVE”, būvprojekta autors SIA “Vertex projekti”, būvuzraudzību nodrošināja SIA “RoadLat”. Projektu vadīja Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas projektu vadītāja Una Tetere-Teterovska.