info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Amatā apstiprina Smiltenes domes izpilddirektoru un izpilddirektora vietnieci

Trešdien, 28.augustā, Smiltenes novada domes sēdē deputāti lēma par izmaiņām pašvaldības vadībā, par domes izpilddirektoru apstiprinot Andri Lapiņu, viņa vietnieci- Ilzi Sauso.

Kā informēts iepriekš, š.g. sākumā novada domē tika veiktas izmaiņas vadības sastāvā, kad Kārlis Lapiņš, kurš kopš novada izveidošanas bija dome izpilddirektors, lēma pieņemt deputāta mandātu, līdz ar to atbrīvojot izpilddirektora vietu. Līdz 28.augustam izpilddirektora pienākumu izpildītāja pienākumus veica izpilddirektora vietnieks Andris Lapiņš. 

Andris Lapiņš kopš 2003.gada ir bijis Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Smiltenes pilsētas domē, un kopš 2009.gada – Smiltenes novada domē, kas sniedzis plašu un starptautisku pieredzi teritorijas plānošanas un attīstības plānošanas dokumentu izstrādē un tās vadībā, kā arī projektu sagatavošanā, ieviešanā un uzraudzībā, finanšu plānošanā un piesaistē, personāla un darba grupu vadībā. Kopš 2018 .gada janvāra, kad sāka pildīt izpilddirektora vietnieka pienākumus, un š.g. sākumā pārņemot izpilddirektora pienākumus, A.Lapiņš, iesaistoties pašvaldības iestāžu un administrācijas pārraudzībā, procesu analīzē, funkcija audita rezultātu izvērtējamā, spējis sevi pierādīt, uzsver domes priekšsēdētājs Gints Kukainis : “Andra zināšanas un pieredze pašvaldību darbā ir liela, īpaši plānošanas un Eiropas Savienības struktūrfondu piesaistē. Ar savu darbu daudzu gadu garumā viņš ir sekmējis Smiltenes novada izaugsmi. Kā izpilddirektora  pienākumu izpildītājs Andris ir pierādījis, ka spēj būt labs  administrācijas vadītājs, kas nodrošina pārdomātu un godprātīgu lēmumu pieņemšanu pašvaldības attīstībai.”

Ņemot vērā, ka pašvaldībā šobrīd norit aktīvs darbs pie vairāk kā 29 publiskās infrastruktūras projektu īstenošanas ne tikai Smiltenes pilsētā, bet arī pagastos, kā arī, domājot par novada attīstību nākotnē, ko ietekmēs administratīvi teritoriālā reformā, 28.augusta domes sēdē tika lemts no š.g. sākuma vakantajā izpilddirektora vietnieka amatā apstiprināt līdzšinējo Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas vadītāju Ilzi Sauso.

Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļa 2009.gadā tika izveidota ar mērķi pārraudzīt saimnieciskās darbības procesus Smiltenes pilsētā. Pieaugot investīciju un projektu apjomam, tās kompetencē ir nonākusi visa novada būvniecības un tehnisko projektu īstenošanas pārraudzība. Lai veiksmīgi nodrošinātu arī turpmāk visu projektu īstenošanu gan pilsētā, gan novadā, uzsāktu nākamo plānošanas periodu, kura ietvaros plānots īstenot vairākus uz attīstību un infrastruktūras sakārtošanu vērstus projektus, tika lemts stiprināt domes vadību tiešu saimnieciskajā jomā, novada domes vadībai izpilddirektora vietnieka amatam izvirzot Ilzi Sauso. Domes sēdē klātesošajiem 12 deputātiem balsojot PAR, viņa arī šajā amatā tika apstiprināta.

Pieņemtie lēmumi, attiecībā uz abiem amatiem, stiprinās novada domes vadību, kas ir un būs nozīmīgi novada attīstībai turpmāk, uzsver domes priekšsēdētājs G.Kukainis: “Ar šiem lēmumiem esam pabeiguši darbu pie Smiltenes novada administrācijas vadības pārmaiņām un tās nostiprināšanas, gan ar Andra Lapiņa apstiprināšanu izpilddirektora amatā, gan Ilzes Sausās apstiprināšanu izpilddirektora vietnieces amatā. Esam ņēmuši vērā gan funkciju auditā secināto, gan labāk sagatavojušies gaidāmajai administratīvi teritoriālajai reformām. Ilzes kompetences būvniecības projektu vadībā ir augstas, mēs esam apmierināti ar paveikto, līdz ar to ir jāiet tālāk, turpmāk Ilzes pārraudzībā būs visi saimnieciskie jautājumi novadā. Pieņemtie lēmumi ir iekšēja pārstrukturēšanās pašvaldības iekšienē, līdz ar to arī nebija vajadzīgs organizēt ārēju konkursu. “

No 2.septembra, kad stājas spēkā abi Smiltenes novada domes pieņemtie lēmumi, Smiltenes novada domes vadībā būs domes priekšsēdētājs Gints Kukainis, priekšsēdētāja vietnieks Kārlis Lapiņš, izpilddirektors Andris Lapiņš, izpilddirektora vietniece Ilze Sausā.

Lai nodrošinātu veiksmīgu iesākto projektu īstenošanu, vakantajā Saimnieciskās darbības nodaļas vadītāja amatā sākotnēji tiks meklēts piemērots speciālists pašvaldības iestāžu vidū.

Informāciju sagatavoja:

Inga Kovala

Smiltenes novada domes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: prese@smiltene.lv;

Mob.tel. 29613117

www.smiltene.lv