info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Alūksnes novada pašvaldība aicina Latvijas Radio atsaukt izskanējušo nepatieso informāciju

Alūksnes novada pašvaldība otrdien, 14. jūlijā, nosūtījusi vēstuli Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Radio” domes priekšsēdētāja Artura DUKUĻA vēstuli, aicinot atsaukt nepatieso informāciju, kas

13. jūlija rītā izskanējusi Latvijas Radio 1 raidījumā “Labrīt” par pašvaldības īstenotiem projektiem.

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja A. DUKUĻA vēstulē teikts:

“Pirmdien, 13. jūlijā, “Latvijas Radio 1” raidījumā “Labrīt” žurnālista un programmas vadītāja Laura ZVEJNIEKA sarunā ar laikraksta “Alūksnes un Malienas Ziņas” redaktori Līgu VĪKSNU izskanēja nepatiesa un nekorekta informācija par Alūksnes novada pašvaldības īstenoto Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projektu “630 verstis pilnas sajūtām”.

Patiesībai pilnībā neatbilst žurnālista L. ZVEJNIEKA paustais apgalvojums, ka minētā projekta ietvaros radītais jaunais tūrisma piedāvājums – gaisa trošu nobrauciens Alūksnē jeb ziplains uzbūvēts, piesaistot Krievijas investora naudu, kā arī pārmetums, kādēļ projekta īstenošanā netiek izmantota Eiropas Savienības nauda.

Vēloties viest skaidrību šai jautājumā, Alūksnes novada pašvaldība uzsver, ka patiesībā ir tieši pretēji žurnālista apgalvotajam – minētais projekts tiek īstenots Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas līdzekļiem, kas ir Eiropas Savienības līdzfinansēta programma. Šīs programmas kopējo budžetu veido Eiropas Savienības līdzekļi, kā arī abu iesaistīto valstu – Krievijas un Latvijas budžeta līdzekļi.

Savukārt attiecībā uz konkrēto tūrisma objektu pašvaldība vēlas norādīt, ka gaisa trošu nobrauciena izbūve no pārrobežu sadarbības programmas līdzekļiem ir finansēta tikai daļēji – 28% apmērā. Pārējie šī objekta izbūvē izmantotie līdzekļi ir Alūksnes novada pašvaldības aizņēmums.

Alūksnes novads ģeogrāfiski atrodas pie robežas ar Krievijas Federāciju un dabiski, ka teritorijas infrastruktūras sakārtošanai un novada attīstībai pašvaldība cenšas izmantot arī šī finanšu avota iespējas, tāpat kā tā īsteno Igaunijas-Latvijas programmas finansētus projektus. Iespējams, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ir jāizvērtē, vai valstij un pašvaldībām ir nepieciešama Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma, ja tā saistīta ar tik daudz negācijām.

Uzskatām, ka šie Latvijas Radio izskanējušie tendenciozie apgalvojumi, kas klausītājus vedina domāt par it kā Krievijas ietekmi uz Alūksnes novada attīstību, ir daļa no mērķtiecīgi organizētas, acīmredzot politiskas nomelnošanas kampaņas nākamā gada pašvaldību vēlēšanu gaisotnē, kas pēdējā laikā vērsta pret Alūksnes novada pašvaldību sakarā ar plānu īstenot apjomīga mēroga projektu un izbūvēt Veselības veicināšanas pakalpojumu centru.

          Arī saistībā ar šo projektu minētajā raidījumā izskanēja apgalvojums, ka Veselības veicināšanas pakalpojumu centru Alūksnē būvēs ar Krievijas investīciju finansējumu. Patiesībā Veselības veicināšanas pakalpojumu centru Alūksnes novada pašvaldība būvēs kā komercdarbības objektu Eiropas Savienības fondu līdzfinansēta projekta ietvaros (specifiskais atbalsta mērķis “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”).

Saskaņā ar projekta nosacījumiem pašvaldībai ir jāpiesaista investori, kas apņemas veikt finanšu ieguldījumus un radīt jaunas darba vietas projekta teritorijā vai tā blakus teritorijās. Viens no investoriem, kas izrādījis gatavību investēt projekta teritorijā un radīt Alūksnes novadam tik ļoti nepieciešamās jaunas darba vietas, līdz šim Latvijā ir investējis vairākkārt, izveidojot viesnīcas un atjaunojot dažādas vēsturiskas ēkas galvaspilsētā.”

Alūksnes novada pašvaldība vēstulē aicina Latvijas Radio, ja sabiedriskais medijs neuzticas pašvaldības sniegtām ziņām, meklēt informāciju citos objektīvos avotos, piemēram, Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas sekretariātā vai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Pašvaldība savā vēstulē lūdz Latvijas Radio atsaukt izskanējušos nepatiesos apgalvojumus par tās īstenotajiem projektiem un sniegt sabiedriskā medija klausītājiem iespēju saņemt patiesu informāciju.

Evita APLOKA

Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts:  evita.aploka@aluksne.lv
Tālrunis: +371 26646749, +371 64381502
Adrese:   Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301