info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Alūksnes novadā pārceļ nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus

Lai atvieglotu nekustamā īpašuma nodokļa samaksas iespējas Covid-19 radītās krīzes dēļ, arī šogad Alūksnes novada dome pieņēmusi lēmumu noteikt divus samaksas termiņus nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem – 15. augustu un 15. novembri. Tas nozīmē, ka likumā noteikto nodokļa samaksas termiņu vietā Alūksnes novadā noteikti divi iepriekš minētie.

Šādu lēmumu dome pieņēma, pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības pārvarēšanas likuma 5. pantu, kas pašvaldībām dod tiesības lemt par citiem nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņiem, nekā noteikti likumā, tos pārceļot uz vēlāku laiku attiecīgā taksācijas gada ietvaros.

Lēmums attiecas uz visiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuri maksā nekustamā īpašuma nodokli par Alūksnes novada administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, kas aprēķināts par 2021. gadu.

Pašvaldība pateicas visiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuri maksājumus veic laikus, un aicina, ja vien ir šāda iespēja, nodokļa maksājumus neatlikt uz pēdējo brīdi.

Cieņā

Evita APLOKA

Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts:  evita.aploka@aluksne.lv
Tālrunis: +371 26646749, +371 64381502
Adrese:   Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301