info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Aicina piedalīties akcijā „Radīsim Ziemassvētku noskaņu Smiltenes novadā”!

Smiltenes novada dome aicina ikvienu iedzīvotāju, uzņēmumu un iestādi piedalīties akcijā „Radīsim Ziemassvētku noskaņu Smiltenes novadā”, kuras mērķis ir radīt Ziemassvētku noskaņu novadā, iesaistot iedzīvotājus savu īpašumu un/vai darbavietu vides noformēšanā.
Aicinām novada iedzīvotājus un uzņēmējus aktīvi iesaistīties ikgadējā akcijā un kopīgi uzburt svētku noskaņu gan pilsētā, gan visā novadā, izrotājot ēkas, pagalmus, dārzus, skatlogus, padarot svētku gaidīšanas laiku gaišāku.
Izvērtējamos svētku noformējumus akcijai var pieteikt no 2017. gada 11. decembra līdz 24. decembrim, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu  vai sūtot pieteikumu Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas Teritorijas apsaimniekošanas speciālistei, e-pasts: agija.kukaine@smiltene.lv. Pieteikumu klātienē iespējams aizpildīt Smiltenes novada Klientu apkalpošanas centrā, Dārza iela 3, Smiltenē. Informāciju par akciju var saņemt, zvanot pa tālruni 64707868 vai 64707588.
Akcijas vērtēšanas darba grupai ir tiesības vērtēt arī akcijai nepieteiktos objektus, ja to noformējums rada īpašu Ziemassvētku noskaņu un uzlabo Smiltenes novada tēla vizuālo kvalitāti.
Par akcijā izvirzītiem objektiem balsošana notiks sociālajās vietnēs http://www.draugiem.lv/smiltenesnovads un https://www.facebook.com/SmiltenesNovads no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018. gada 7. janvārim.
Labākie noformējumu autori tiks noteikti summējot sabiedrības balsojuma rezultātus (70%) un Smiltenes novada domes apstiprinātās darba grupas rezultātus (30%).
Būtiskākie kritēriji pēc kuriem vadīties, izvērtējot objektus ir: pirmais iespaids, noformējuma atbilstība Ziemassvētku specifikai un noskaņai, noformējuma idejas oriģinalitāte, kvalitāte un kompozīcija, materiālu pielietojums un krāsu risinājums, noformējuma saderība ar ēkas arhitektūru un apkārtējo vidi un noformējumā izmantotie latviskie elementi.
Akcijas uzvarētāji un labāko noformējumu autori tiks pasludināti pēc akcijas rezultātu apkopošanas un godināti 2018.gada janvārī personīgi. Akcijas uzvarētāji saņem Smiltenes novada domes – īpaši šai akcijai veidotu gaismas dekoru, uzvarētāji un labāko noformējumu autori saņems atzinības rakstus un veicināšanas balvas.

 

Vairāk informācija:
Agija Kukaine,
Teritorijas apsaimniekošanas speciālistei
agija.kukaine@smiltene.lv
64707868

 

Informāciju sagatavoja,
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: prese@smiltene.lv; marita.muze@smiltene.lv
Mob.tel. 28334474
www.smiltene.lv
Sekojiet mums: