info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

24.05.2016. RACA valdes sēde

Nākamā atklātā RACA valdes sēde norisināsies 24.05.2016. plkst. 13.00 RACA telpās Grēcinieku ielā 1, Rīgā (kods 21).

Darba kārtība:  

  1. Aktualitātes  SAM 3.3.1.„Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”, SAM 5.6.2.“Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”.

Uzaicināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta direktors Raivis Bremšmits.

  1. Par finansējuma samazinājumu mūzikas skolām.

Uzaicināts Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācijas vadītājs Aivars Broks.