info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

02.02.2016. plkst.14.00 norisināsies RACA atklātā valdes sēde

Nākamā biedrības “Reģionālo attīstības centru apvienība” atklātā Valdes sēde norisināsies š.g. 2. februārī plkst. 14.00 RACA telpās Rīgā, Grēcinieku ielā 1 (kods 21).

Darba kārtība:

14.00 Tikšanās ar Latvijas Novadu apvienības vadītāju Gintu Kaminski;

14.30 Aktualitātes specifisko atbalstu mērķos:

  • SAM 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”;
  • SAM 3.3.1. „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”;
  • SAM 8.1.2. „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”;

15.00 Par meliorācijas sistēmu atjaunošanas projektu kvotām. 2014.gada 30.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.600 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 6.pielikums;

15.15Par atkritumu nodevas ieviešanu;

15.45. Par Dabas resursu nodokļa grozījumiem;

16.00 Par projektu konkursu Urban Innovative Actions ietvaros.